Theemswegproject in 2021 klaar

Rotterdam

De omlegging van de Havenspoorlijn in Rotterdam via het zogenoemde Theemswegtracé moet in 2021 klaar zijn.

Dat blijkt uit het Tracébesluit van staatssecretaris Sharon Dijksma, waarmee ze formeel besluit om het project door te laten gaan. Wel kunnen belanghebbenden nog tot 4 juli in beroep gaan bij de Raad van State. Het besluit is naar buiten gebracht door Havenbedrijf Rotterdam, die ook als projectleider optreedt.

Met de verlegging van het 4,5 kilometer lange stuk spoor verdwijnt de Calandbrug als obstakel uit dit eerste stuk van de Betuweroute. Die is, vooral ’s winters, vaak een bron van vertragingen. Bovendien loopt de brug tegen het eind van zijn technische levensduur.

Het project wordt uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam in en spoorbeheerder ProRail en vergt een investering van 275 miljoen euro. Daarvan komt ruim zestig miljoen uit het Europese TEN-T fonds. Het Havenbedrijf legt een kleine honderd miljoen op tafel, Dijksma de rest.

Wat er met de Calandbrug gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Eerder was op de begroting van het ministerie van I en M ruim 150 miljoen gereserveerd voor een grondige renovatie, maar die ging er van uit dat de brug in gebruik zou blijven door zowel het weg- als het spoorvervoer. Met het Theemswegtracé verdwijnt niet alleen een obstakel op het spoor, maar krijgt ook de scheepvaart veel meer bewegingsruimte.

Theemswegproject in 2021 klaar | NT

Theemswegproject in 2021 klaar

Rotterdam

De omlegging van de Havenspoorlijn in Rotterdam via het zogenoemde Theemswegtracé moet in 2021 klaar zijn.

Dat blijkt uit het Tracébesluit van staatssecretaris Sharon Dijksma, waarmee ze formeel besluit om het project door te laten gaan. Wel kunnen belanghebbenden nog tot 4 juli in beroep gaan bij de Raad van State. Het besluit is naar buiten gebracht door Havenbedrijf Rotterdam, die ook als projectleider optreedt.

Met de verlegging van het 4,5 kilometer lange stuk spoor verdwijnt de Calandbrug als obstakel uit dit eerste stuk van de Betuweroute. Die is, vooral ’s winters, vaak een bron van vertragingen. Bovendien loopt de brug tegen het eind van zijn technische levensduur.

Het project wordt uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam in en spoorbeheerder ProRail en vergt een investering van 275 miljoen euro. Daarvan komt ruim zestig miljoen uit het Europese TEN-T fonds. Het Havenbedrijf legt een kleine honderd miljoen op tafel, Dijksma de rest.

Wat er met de Calandbrug gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Eerder was op de begroting van het ministerie van I en M ruim 150 miljoen gereserveerd voor een grondige renovatie, maar die ging er van uit dat de brug in gebruik zou blijven door zowel het weg- als het spoorvervoer. Met het Theemswegtracé verdwijnt niet alleen een obstakel op het spoor, maar krijgt ook de scheepvaart veel meer bewegingsruimte.