Het vergunningplichtig goederenvervoer is nu al aan regels gebonden en volgens de belangenorganisatie zorgen de nieuwe kabinetsregels alleen maar voor onnodige administratie. Dat liet TLN onlangs weten tijdens een bijeenkomst op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord nieuwe maatregelen afgesproken omtrent zzp’ers. Daarmee wil het schijnzelfstandigheid tegengaan. Een van de maatregelen is dat opdrachtgevers voor veel zzp’ers online vragen moeten beantwoorden, waaruit moet blijken of de kleine zelfstandige wel of niet valt onder de werknemersverzekeringen. Dit zou volgens de branchevereniging veel administratie met zich meebrengen.

‘En juist in het beroepsgoederenvervoer zijn de regels al streng’, zegt TLN. Zij wijzen in dit verband op de Eurovergunning. Om zo’n vergunning te krijgen, moet de ondernemer beschikken over een speciaal vakbekwaamheidsdiploma, aantonen kredietwaardig en betrouwbaar te zijn, en dient sprake te zijn van een reële vestiging. Verder moet de ondernemer beschikken over een eigen, dure vrachtwagen. Daarmee maak je al duidelijk dat je zelfstandige bent, vindt de branchevereniging. ‘Een werknemer zou immers nooit zelf zo’n investering doen.’