De rechter acht bewezen dat topmannen Mark J. en Andre A. zeggenschap hebben gehad over de ontmanteling van vier koelschepen die in 2012 vanuit de Europese Unie naar India, wetende dat de arbeidsomstandigheden en milieumaatregelen op deze sloopfaciliteiten ver onder Europese standaarden zijn. De rechter wees daarbij op de regelmatige dodelijke ongevallen en kinderarbeid die op de sloopstranden plaatsvinden.

Beide bestuurders zijn veroordeeld tot een geldboete van 50.000 euro en een beroepsverbod voor de duur van één jaar. In die periode mogen zij op geen enkele wijze werkzaam zijn niet als bestuurder, adviseur, commissaris of werknemer actief zijn voor een rederij. Een derde bestuurder is vrijgesproken. Hoewel deze persoon op de hoogte was van het sloopbesluit is niet aangetoond dat deze bestuurder enige zeggenschap in de beslissing heeft gehad.

Naast de straffen voor de bestuurders zijn de zes betrokken ondernemingen geldboetes variërend van 100.000 tot 750.000 euro opgelegd. Het is een unieke uitspraak. Niet eerder werden een rederij of zijn bestuurders veroordeeld om beachingpraktijken.

Het oordeel is berust op het Europees verdrag voor de overbrenging van afvalstoffen (EVOA). Volgens het Openbaar Ministerie was de overbrenging van de schepen vanuit Rotterdam en Hamburg op basis van dit verdrag, dat de dumping van (giftig) afval in ontwikkelingslanden tegen moet gaan, illegaal.

Ondanks het uitvoerige verweer van Seatrade dat schepen geen afval zijn, geeft de rechter het OM daarin gelijk. Belangrijk daarin is dat er alm vóór vertrek vanuit Rotterdam, en Hamburg was besloten dat de schepen gesloopt zouden worden en daardoor dus wel degelijk een afvalstof zijn volgens het EVOA. ‘Dat de schepen gecertificeerd zijn en er tijdens de laatste reis nog een commerciële vracht is vervoerd doet daar niets aan af’ , oordeel de rechter. ‘De intentie is doorslaggevend.’

De zaak gaat om de sloop van vier Seatrade schepen, de ‘Spring Bear’, ‘Spring Bob’, ‘Spring Panda’ en ‘Spring Deli’ die in 2012 via een tussenbedrijf op sloopstranden zijn ontmanteld.

Het OM had geven gevangenisstraf tegen de bestuurders geëist. De rechte heeft daarvan afgezien omdat de bestuurders geen strafblad hebben en het in de scheepvaart een gebruikelijke praktijk is om schepen te slopen op sloopstranden. Wel merkte de rechter op dat gevangenisstraf gerechtvaardigd zou zijn.

De verdachten hebben twee weken de tijd om in beroep tegen de uitspraak te gaan.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement