De international Maritime Organization heeft lang vergaderd over de klimaatdoelstellingen. Wereldwijd werd met belangstelling uitgekeken naar het overlegresultaat. De scheepvaart is met een totale uitstoot van negenhonderd miljoen ton CO2 verantwoordelijk voor ongeveer 2,5% van de totale wereldwijde emissie. Om internationale klimaatdoelstellingen te halen, moet daarom ook de scheepvaart zijn bijdrage leveren. 

Die is nu gekwantificeerd op minimaal een halvering van de emissie van schadelijke stoffen in 2050 in vergelijking met het uitstootniveau van 2008. Als het enigszins kan, moet zelfs een reductie van 70% worden behaald in dat jaar. Al is dat laatste geen harde eis, maar een ‘streven’. Wel een harde eis is de eerste stap van 40% reductie in 2030. Ook is afgesproken dat na 2050 de scheepvaartsector zo snel mogelijk klimaatneutraal moet worden. In 2050 al volledig uitstootvrij zijn, vonden de onderhandelaars nog een brug te ver. De komende jaren moet de branche bepalen hoe de klimaatdoelstelling wordt gehaald. Uiteindelijk moet in 2023 meer duidelijkheid zijn over de concrete maatregelen. 

Het akkoord werd gesteund door afgevaardigden van 173 landen, al stemden de Verenigde Staten, Rusland en Saudi-Arabië tegen. Verder werd onder meer afgesproken dat meer energiezuinige nieuwe schepen gebouwd zullen worden. De scheepvaart was de enige industrie die geen deel uitmaakte van het klimaatakkoord van Parijs, maar is wel een belangrijke bron van uitstoot. Veel schepen gebruiken zware stookolie, wat tot een van de meest vervuilende fossiele brandstoffen behoort.

De Nederlandse redersvereniging KVNR reageerde positief op de uitkomst. ‘Met deze belangrijke en historische mijlpaal laat de zeescheepvaart zien dat zij ook serieus haar verantwoordelijkheid neemt in de verdere reductie van CO2, net als de aangesloten partijen van het akkoord van Parijs’, aldus Annet Koster, directeur bij de KVNR.

Ook minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en EU-commissaris Violetta Bulc zijn opgetogen over het akkoord. ‘Het is goed voor onze maritieme sector en een winst voor het klimaat dat er nu internationale afspraken zijn voor schonere zeeschepen’, aldus Van Nieuwenhuizen. ‘We testen in Nederland al met schonere brandstoffen voor schepen en later dit jaar starten proeven met elektrisch varen. Deze nieuwe internationale afspraken zijn een steun in de rug voor scheepvaartsector die al investeert in een duurzame vloot en dienen als inspiratie voor andere landen om ook deze omslag te maken.’

Eurocommissaris Bulc ziet de vrijdag gesloten overeenkomst als een belangrijke stap voorwaarts in het tackelen van het klimaatprobleem. Ze wijst er tevens op dat als de scheepvaartsector niets doet, het in 2050 verantwoordelijk zou kunnen zijn voor 10% van de wereldwijde uitstoot van schadelijke stoffen.