Het is zo mogelijk de belangrijkste vergadering voor de scheepvaartindustrie sinds decennia. Lidstaten van de International Maritime Organization (IMO) moeten de wereld overtuigen van de slagkracht van de organisatie door vandaag overeenstemming te bereiken over het verminderen van de uitstoot door de scheepvaart. Aanwezige media, zoals ShippingWatch, laten doorschemeren dat de industrie afstevent op de overeenkomst om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 ‘ten minste’ te halveren ten opzichte van het niveau van 2008.

Hoewel tot aan het van deze dag nog niets vaststaat, geldt het voorstel als de meest realistische compromis tussen de zeer ambitieuze landen enerzijds en de minder ambitieuze landen anderzijds.

Tot de ‘minder ambitieuze landen’ behoren Brazilië en Saoedi-Arabië, die beweren dat het voorstel te ver gaat. Ondertussen vrezen verschillende Europarlementariërs dat het 50%-voorstel in de laatste uren verwatert, terwijl zij vinden dat het doel in 2050 een vermindering van 70 tot 100% zou moeten zijn, een streven waarachter de EU-landen zich hebben geschaard, samen met de Marshall-eilanden en verschillende andere eilanden in de Stille Oceaan.

Wordt vervolgd…