Reders blij met CO2-agenda Havenbedrijf

Rotterdam

De Nederlandse reders zijn blij met het initiatief van Havenbedrijf Rotterdam om de CO2-uitstoot door de scheepvaart te verminderen.

Volgens de redersvereniging KVNR draagt samenwerking van partijen in de logistieke keten ‘enorm’ bij aan een snelle vermindering van de emissies. Directeur Annet Koster van de redersvereniging zegt dat ‘door deze handelswijze echt iets bereikt kan worden in het sterk terugbrengen van de uitstoot van CO2’. Een harde doelstelling noemt ze daarbij echter niet.

Dat deed wel topman Allard Castelein van het Havenbedrijf deze week op de ‘Energy in Transition Summit 2018’ in de Onderzeebootloods op Rotterdam-Heijplaat. Daar presenteerde hij cijfers uit een groot opgezet onderzoek van het Wuppertal Institut, waaruit blijkt dat de zeescheepvaart van en naar Rotterdam jaarlijks zo’n 21,5 miljoen ton CO2 uitstoot.

Om de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, zou dat in 2050 maar liefst 95% minder moeten zijn. Zoals bekend zijn de mondiale luchtvaart en zeevaart op de valreep uitgezonderd van dat akkoord. Wereldwijde afspraken over het verminderen van de emissies moeten in IMO-verband worden gemaakt, een procedure die vermoedelijk jaren in beslag gaat nemen.

Havenbedrijf Rotterdam heeft besloten de sector een zetje te geven met een potje van vijf miljoen euro voor klimaatvriendelijke zeevaart. Dat geld is beschikbaar voor ondersteuning van reders die experimenteren met zogenoemde low of zero carbon brandstoffen die in Rotterdam geleverd worden. Daarnaast komen binnenschepen die minstens de helft van de tijd emissieloos varen in aanmerking voor vrijstelling van het havengeld.

Castelein greep de transitie-top aan voor een oproep aan het kabinet om met ‘landen in Noordwest-Europa’ afspraken te maken over de invoering van een gezamenlijke CO2-prijs. Hij denkt aan een prijs van vijftig tot zeventig euro per uitgestoten ton CO2: ‘Dat stimuleert bedrijven om te investeren in oplossingen die we echt nodig hebben om de doelen van Parijs te halen’.

Hij pleitte ook voor een nieuw industriebeleid: ‘De overheid stuurt nu vooral op vermindering van broeikasgassen, maar voor de overstap naar een nieuw energiesysteem hebben we een integrale visie nodig op de nieuwe economie, inclusief benodigd onderzoek’. Uitgangspunt moet volgens hem zijn om uitstoot van broeikasgassen internationaal te belasten en reductie nationaal te stimuleren.

Reders blij met CO2-agenda Havenbedrijf | NT

Reders blij met CO2-agenda Havenbedrijf

Rotterdam

De Nederlandse reders zijn blij met het initiatief van Havenbedrijf Rotterdam om de CO2-uitstoot door de scheepvaart te verminderen.

Volgens de redersvereniging KVNR draagt samenwerking van partijen in de logistieke keten ‘enorm’ bij aan een snelle vermindering van de emissies. Directeur Annet Koster van de redersvereniging zegt dat ‘door deze handelswijze echt iets bereikt kan worden in het sterk terugbrengen van de uitstoot van CO2’. Een harde doelstelling noemt ze daarbij echter niet.

Dat deed wel topman Allard Castelein van het Havenbedrijf deze week op de ‘Energy in Transition Summit 2018’ in de Onderzeebootloods op Rotterdam-Heijplaat. Daar presenteerde hij cijfers uit een groot opgezet onderzoek van het Wuppertal Institut, waaruit blijkt dat de zeescheepvaart van en naar Rotterdam jaarlijks zo’n 21,5 miljoen ton CO2 uitstoot.

Om de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, zou dat in 2050 maar liefst 95% minder moeten zijn. Zoals bekend zijn de mondiale luchtvaart en zeevaart op de valreep uitgezonderd van dat akkoord. Wereldwijde afspraken over het verminderen van de emissies moeten in IMO-verband worden gemaakt, een procedure die vermoedelijk jaren in beslag gaat nemen.

Havenbedrijf Rotterdam heeft besloten de sector een zetje te geven met een potje van vijf miljoen euro voor klimaatvriendelijke zeevaart. Dat geld is beschikbaar voor ondersteuning van reders die experimenteren met zogenoemde low of zero carbon brandstoffen die in Rotterdam geleverd worden. Daarnaast komen binnenschepen die minstens de helft van de tijd emissieloos varen in aanmerking voor vrijstelling van het havengeld.

Castelein greep de transitie-top aan voor een oproep aan het kabinet om met ‘landen in Noordwest-Europa’ afspraken te maken over de invoering van een gezamenlijke CO2-prijs. Hij denkt aan een prijs van vijftig tot zeventig euro per uitgestoten ton CO2: ‘Dat stimuleert bedrijven om te investeren in oplossingen die we echt nodig hebben om de doelen van Parijs te halen’.

Hij pleitte ook voor een nieuw industriebeleid: ‘De overheid stuurt nu vooral op vermindering van broeikasgassen, maar voor de overstap naar een nieuw energiesysteem hebben we een integrale visie nodig op de nieuwe economie, inclusief benodigd onderzoek’. Uitgangspunt moet volgens hem zijn om uitstoot van broeikasgassen internationaal te belasten en reductie nationaal te stimuleren.