Dat stelt onderzoeker Tristan Smith van de UCL Energy Institute, die technische informatie leverde voor de klimaatdebatten binnen de IMO en een Brits onderzoek naar de decarbonisatie van de internationale scheepvaart leidde. ‘Het is zeer onwaarschijnlijk dat nieuwe zeegaande schepen vanaf 2030 nog afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen’, zegt hij in reactie op het vrijdag jongstleden aangenomen plan om de CO2-uitstoot van de scheepvaart in 2050 met minstens de helft verminderd te hebben ten opzichte van 2008.

Smith verwacht dat er in plaats van fossiele brandstoffen naar koolstofvrije duurzame brandstoffen gekeken zal worden om de vloot aan te drijven en dat die stap vrij snel zal gaan vanwege de levensduur van schepen. ‘Als je in 2020 een schip bouwt of plant om een schip te bouwen, dan is het waarschijnlijk dat het later in zijn leven zal moeten omschakelen naar niet-fossiele brandstoffen, dat is een factor waarmee verzekeraars en financierders rekening moeten houden.’

Smith speelt al jaren een belangrijke rol in het onderzoeksconsortium Low Carbon Shipping & Climate Change, dat onderzoekt hoe de scheepvaart kan verduurzamen. Hij verwelkomt de klimaatdeal die hij ‘een signaal dat een duidelijke omschakeling van fossiele brandstoffen nu op tafel ligt’ noemt.

Hij verwacht dat de reductiedoelstelling van minstens 50% nog verder zal aanscherpen. ‘Maar zelfs met het laagste ambitieniveau (dus een CO2-reductie van 50% in 2050, red.) zal de scheepvaart in hoog tempo technologische veranderingen moeten doormaken om emissievrije schepen te ontwikkelen en van fossiele brandstoffen om te schakelen naar een mix van elektrische schepen, waterstofaandrijving en mogelijk bio-energie.’

Hoewel dat enorme veranderingen van de industrie verlangt, heeft onderzoek van het Low Carbon Shipping consortium volgens hem al aangetoond dat een dergelijke reductie haalbaar is, mits er voldoende wordt geïnvesteerd en beter wordt gereguleerd.

De vraag is hoe de huidige bunkerbranche zich in dat nieuwe tijdperk zal positioneren. Duidelijk is in ieder geval dat de sector de komende jaren ingrijpende veranderingen gaat doormaken.

De bunkerbranche worstelt momenteel met de aanstaande invoering van nieuwe zwavelregelgeving per 2020, die het toegestane zwavellimiet in stookolie terugbrengt van 3,5 naar 0,5%. Of de sector daar in gaat slagen wordt betwijfeld. Een derde van de rederijen verwacht dat er in 2020 nog niet voldoende van deze laagzwavelige brandstof beschikbaar zal zijn, blijkt uit een recente enquête van Drewry Maritime Research.

Daarbovenop zullen bunkerleveranciers zich moeten oriënteren op de toekomst en zich, volgens de uitspraken van Smith, per 2030 een nieuwe rol aanmeten. Hoe de sector dat wil doen is onduidelijk. Brancheorganisatie IBIA noemde de klimaatdeal van de IMO vrijdag ‘een compromis die de toewijding van de IMO aan het uitfaseren van fossiele brandstoffen uitzendt.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement