Gemeten over een periode van twintig jaar is de volatiliteit van de vrachttarieven juist flink toegenomen, met name in kwartalen één, twee en vier. In kwartaal één is die over de volledige meetperiode zelfs verdrievoudigd, terwijl in kwartaal twee een verdubbeling is te zien. Die ontwikkeling is gelinkt aan het Chinese nieuwjaar.

Hoewel het volgens SeaIntel duidelijk is dat er een positieve correlatie is tussen marktvolatiliteit en consolidatie, is het effect daarvan juist omgekeerd aan wat men zou verwachten. De fusies en overnames hebben niet geleid tot rust in markt, maar juist tot hevige prijsfluctuaties.

De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is volgens SeaIntel dat het juist vanwege de consolidatie voor de grote carriers steeds belangrijker is geworden om hun marktaandeel te behouden en doen groeien. En dat in de huidige markt prijsstelling daartoe hun enige gereedschap is.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement