‘Meer havens moeten rol oppakken bij verminderen scheepvaartemissies’

havens

Denktank International Transport Forum roept meer havens op om stimuleringsregelingen te treffen die rederijen aanmoedigen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Het in Parijs gevestigde forum voegt eraan toe dat havens waar al bepalingen voor emissiereducties van kracht zijn, hun modellen moeten verbeteren en meer informatie over de impact ervan moeten verzamelen.

Volgens de denktank, die als autonoom onderdeel van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) opereert, treft ongeveer een derde van de honderd grootste cargohavens ter wereld financiële stimuleringsregelingen voor emissiereductie. Over de effecten daarvan evenwel is nog te weinig bekend.

‘Het aantal havens dat financiële prikkels hanteert, is nog steeds vrij laag. En waar ze wel worden toegepast, daar profiteert slechts een handjevol schepen van de regelingen – vaak minder dan 5% van de schepen die de haven aandoet. Bovendien is het verschil tussen de vergoedingen betaald door de ‘smerigste’ en ‘schoonste’ schepen klein: tussen de 5 en 10%’, aldus International Transport Forum.

Havens leveren al een belangrijke bijdrage aan de overgang naar een schonere scheepvaartsector. Regelingen voor de reductie van broeikasgasemissies kunnen daarbij een sterk ondersteunende rol spelen. Om dit te waarborgen, zegt het forum, moet de rol van havens op IMO-niveau worden erkend. Ook hebben havens een breder scala aan prikkels nodig om exploitanten van groene schepen te belonen. Bovendien moet meer nadruk komen te liggen op monitoring, rapportage en verificatie van de resultaten van dergelijke regelingen.

Het forum pleit er ook voor de genoemde stimuleringsregelingen te baseren op de werkelijke broeikasgasemissies op zee in plaats hun impact op de lokale verontreinigingsniveaus, zoals nu vaak het geval is.

‘Meer havens moeten rol oppakken bij verminderen scheepvaartemissies’ | NT

‘Meer havens moeten rol oppakken bij verminderen scheepvaartemissies’

havens

Denktank International Transport Forum roept meer havens op om stimuleringsregelingen te treffen die rederijen aanmoedigen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Het in Parijs gevestigde forum voegt eraan toe dat havens waar al bepalingen voor emissiereducties van kracht zijn, hun modellen moeten verbeteren en meer informatie over de impact ervan moeten verzamelen.

Volgens de denktank, die als autonoom onderdeel van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) opereert, treft ongeveer een derde van de honderd grootste cargohavens ter wereld financiële stimuleringsregelingen voor emissiereductie. Over de effecten daarvan evenwel is nog te weinig bekend.

‘Het aantal havens dat financiële prikkels hanteert, is nog steeds vrij laag. En waar ze wel worden toegepast, daar profiteert slechts een handjevol schepen van de regelingen – vaak minder dan 5% van de schepen die de haven aandoet. Bovendien is het verschil tussen de vergoedingen betaald door de ‘smerigste’ en ‘schoonste’ schepen klein: tussen de 5 en 10%’, aldus International Transport Forum.

Havens leveren al een belangrijke bijdrage aan de overgang naar een schonere scheepvaartsector. Regelingen voor de reductie van broeikasgasemissies kunnen daarbij een sterk ondersteunende rol spelen. Om dit te waarborgen, zegt het forum, moet de rol van havens op IMO-niveau worden erkend. Ook hebben havens een breder scala aan prikkels nodig om exploitanten van groene schepen te belonen. Bovendien moet meer nadruk komen te liggen op monitoring, rapportage en verificatie van de resultaten van dergelijke regelingen.

Het forum pleit er ook voor de genoemde stimuleringsregelingen te baseren op de werkelijke broeikasgasemissies op zee in plaats hun impact op de lokale verontreinigingsniveaus, zoals nu vaak het geval is.