Hoewel het onderzoek naar de toedracht van de brand op de ‘Honam’ nog niet is afgerond, lijkt nu al vast te staan dat een onjuist aangegeven – en dus verkeerd opgeborgen – container met gevaarlijke goederen de boosdoener is. Tenminste, uit een studie naar talrijke eerdere branden op ultra large container vessels (ULCV’s) blijkt daar vaak de oorzaak te liggen.

De ‘conclusie’ is voor Maersk Line aanleiding om het classificatiebureau ABS op te dragen een ​​stuurgroep in het leven te roepen die de gevaren van de opslag van gevaarlijke goederen in uiteenlopende containerscheepsmaten en -ontwerpen in kaart brengt. Het bureau is op zijn beurt van mening dat veel potentiële risico’s ‘niet volledig worden aangepakt door de IMDG-code (International Maritime Dangerous Goods)’.

Ole Graa Jakobsen, hoofd vloottechnologie bij Maersk Line, merkt op dat zijn bedrijf ‘vastbesloten is alle wegen te verkennen om de veiligheid aan boord van onze schepen verder te verbeteren’.

Het afgelopen decennium heeft een aantal ernstige branden gewoed op containerschepen, waaronder ‘MSC Flaminia’ in juli 2012, ‘Eugen Maersk’ in juni 2013, ‘APL Austria’ in februari 2017 en ‘MSC Daniela’ in april 2017. Deze zijn naar verluidt allemaal veroorzaakt door verkeerd ingedeelde containers.