Dat blijkt uit een eerste ‘verklaring van bezwaren’ van de Icelandic Competition Authority (ICA), of Samkeppniseftirlitið, die beide rederijen hebben ontvangen.

Het onderzoek spitst zich vooral toe op de periode 2008 tot en met 2013, maar van een aantal verdenkingen wordt vermoed dat de zaken al langer lopen. Zo zouden er onder meer als onderdeel van een ‘noodovereenkomst’ al sinds 2001 illegale afspraken bestaan over het zeetransport tussen IJsland en Europa.

Centraal in het onderzoek staan het zeetransport van en naar IJsland en het landtransport op het eiland. Eimskip en Samskip zouden in 2008 afspraken met elkaar hebben gemaakt over wijzingen in de dienstregelingen. Door het transportaanbod te verkleinen wilden de bedrijven voorwaarden scheppen om de prijzen te handhaven of te verhogen, luidt de verdenking. Vermoedelijk wilden de bedrijven op die wijze het effect van de toen snel verslechterende economische marktomstandigheden en financiële posities beperken.

Om prijsverhogingen te faciliteren zouden de bedrijven hebben afgesproken om niet achter elkaars grote klanten aan te gaan. Volgens ICA hebben Eimskip en Samskip met deze ‘vredesregeling’ een situatie gecreëerd die tot een afname van concurrentie heeft geleid en het mogelijk maakte om nieuwe tariefverhogingen door te voeren. Vermoedelijk hebben de bedrijven in die periode ook gevoelige bedrijfsinformatie met elkaar gedeeld en afspraken met buitenlandse partijen gemaakt.

Het onderzoek naar de mogelijke kartelvorming loopt al langer, maar dusver was nog niet bekend waar de bedrijven exact van worden verdacht. ICA zegt die informatie nu vrij te hebben gegeven omdat beide rederijen al een poos om inzage vragen en de autoriteit openheid van zaken wil geven zodat Eimskip en Samskip hun verweer kunnen voorbereiden.

Een tweede lijst van verdenkingen volgt binnenkort, meldt ICA. Daarin wordt vooral gekeken naar de periode 2010 tot en met 2013. Ook volgt daarin mogelijk meer informatie over eventuele boetes of sancties. Het onderzoek naar de rol van bepaalde individuen wordt momenteel uitgevoerd door de politie.

Samskip was vanochtend niet direct bereikbaar voor commentaar. Eimskip zegt in een verklaring aan zijn aandeelhouders dat het bedrijf is begonnen aan de ‘beargumentering’ voor de bezwaren waarvoor het tot 7 september heeft. Opvallend is het taalgebruik in de verklaring. Er is geen sprake van ontkenning. Enkel van de ‘kans om de incidenten in schrift te beargumenteren’.