Na een jarenlang onderzoek stuurde ICA beide bedrijven deze week een lijst met verdenkingen toe. De marktwaakhond beschuldigt de bedrijven daarin van jarenlange marktmanipulatie. De conclusie van het eerste onderzoek luidt dat de bedrijven in de periode 2008 tot en met 2013 de IJslandse zeetransportmarkt hebben verdeeld om zo de vrachttarieven kunstmatig hoog te houden.

In een schriftelijke reactie aan Nieuwsblad Transport meldt Samskip zich niet in dat beeld te herkennen. ‘Samskip is een sterke voorstander van concurrentie en is nog nooit schuldig bevonden aan enige schending van concurrentiewetgeving’, schrijft het transportbedrijf. Ook over de huidige zaak zegt het bedrijf zich niet bewust te zijn van overtredingen. ‘Wij zullen ICA van argumenten en documenten voorzien die volgens ons zullen leiden tot een gunstig besluit voor Samskip’, aldus het bedrijf.

De ‘verklaring van bezwaren’ die de twee IJslandse transportbedrijven deze week ontvingen is een eerste stap van de ICA. Centraal hierin staan het zeetransport van en naar IJsland en het landtransport op het eiland. Eimskip en Samskip zouden in 2008 afspraken met elkaar hebben gemaakt over wijzingen in de dienstregelingen. Door het transportaanbod te verkleinen wilden de bedrijven voorwaarden scheppen om de prijzen te handhaven of te verhogen, zo luidt de verdenking. Vermoedelijk wilden de bedrijven op die wijze het effect van de toen snel verslechterende economische marktomstandigheden en financiële posities beperken.

Het onderzoek van ICA spitst zich toe op de periode 2008 tot en met 2013, maar van een aantal zaken wordt vermoed dat die al langer lopen. Zo zouden er al sinds 2001 illegale afspraken bestaan over het zeetransport tussen IJsland en Europa.

De bedrijven krijgen binnenkort een tweede lijst met verdenkingen toegestuurd, waarin dieper zal worden ingegaan op de vermoedelijke overtredingen in de periode 2010 tot en met 2013. Een onderzoek naar de rol van bepaalde personen wordt op dit moment uitgevoerd door de politie.

Het beursgenoteerde Eimskip heeft de lijst met verdenkingen gedeeld met zijn aandeelhouders. Opvallend is dat het in de bijgaande verklaring ontbreekt aan eenzelfde stellige ontkenning als Samskip nu heeft gegeven.