De IMO-lidstaten komen in juli bijeen om de invoering van de nieuwe zwavellimiet van 0,5% per 2020 verder te bespreken en volgens de brancheorgansiaties is het noodzakelijk dat er tijdens die bijeenkomst een paar grote knopen worden doorgehakt.

De organisaties willen onder meer dat er een gestandaardiseerd format komt dat reders helpt om aan de regelgeving te voldoen en een ‘praktische en pragmatische aanpak’ van de controle op naleving van het nieuwe zwavelbeleid. De branchevertegenwoordigers hebben samen met andere marktpartijen een groot aantal voorstellen ingediend die onder meer gaan over de veiligheidsimplicaties van de nieuwe brandstoffen, waarover nog weinig bekend is, en problemen die zij voorzien rondom de controle op naleving.

De invoering van de ‘zwavelcap’ betekent dat rederijen per 2020 alleen nog brandstoffen met een zwavelgehalte van maximaal 0,5% mogen bunkeren ten opzichte van 3,5% nu, of dat zij technologie moeten installeren die de zwavel uit de uitlaatgassen kan verwijderen.

Complex

De brancheorganisaties spreken van een ‘game-changer die veel complexer zal zijn dan de invoering van de SECA-zones in 2015’. Toen konden rederijen overstappen op de ultra-laagzwavelige diesel, die toevallig door de dalende olieprijs vlak voor de invoering ook nog eens flink in prijs was gedaald, maar nu zijn rederijen afhankelijk van verschillende blendbrandstoffen waarvan niet duidelijk is hoe zij precies zijn samengesteld en in hoeverre zij aan de regels voldoen.

Wat de rederijen extra zorgen baart is dat er juridisch geen sprake is van een transitieperiode na 1 januari 2020, terwijl ‘iets van deze omvang nog nooit is geprobeerd op een wereldwijde schaal’. De brancheorganisaties benadrukken dat de sector zijn ‘uiterste best’ zal doen om per 2020 volledig aan de regels te voldoen, maar dat dat wel staat of valt met de beschikbaarheid van toegestane brandstoffen. Vanwege de schaal en waarschijnlijkheid van opstartproblemen is een pragmatische aanpak op de controle van naleving daarom belangrijk, aldus de sector.