Dat meldt Rijkswaterstaat. Als gevolg van de droogte raakt het Noordzeekanaal steeds meer verzilt en stroomt zout water in het daarachter gelegen Amsterdam-Rijnkanaal, aldus de dienst.

Om deze verzilting tegen te gaan, ‘optimaliseert’ het Centraal Nautisch Beheer het schutten van schepen bij de sluizen in IJmuiden. Dat betekent dat wordt ingezet op volle schutrondes. Verder wordt het leeg-om schutten beperkt. Het scheepvaartverkeer moet door de maatregelen rekening houden met een wachttijd van maximaal 1,5 uur, aldus Rijkswaterstaat.

Schade

Het tegengaan van verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal is belangrijk om schade aan natuur en landbouw te voorkomen en de productie van drinkwater op peil te houden, stelt de dienst. Veel zout zeewater stroomt via de sluizen van IJmuiden het Noordzeekanaal in. Het zoute water wordt onder normale omstandigheden tegengehouden door de tegendruk van het zoete water, waardoor het zoute water niet het Amsterdam-Rijnkanaal bereikt.

Omdat door de droogte minder zoet water is voor die tegendruk zijn extra maatregelen nodig. Zo wordt ook een bellenscherm ter hoogte van de Amsterdamse wijk Zeeburg aangelegd. Op de kanaalbodem wordt door een buis met gaatjes lucht geperst, waardoor een scherm van luchtbellen het zoute water tegenhoudt.

Bron foto: Haven van Amsterdam

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement