In het rapport is de CO2-uitstoot per kilometer van 22 containerrederijen gepubliceerd en ingedeeld per handelsroute. Niet onverwachts is de uitstoot per kilometer op de Azië – Noord-Europa route het laagst omdat daar de grootste schepen worden ingezet.

In 2017 werd daar voor een droge container (teu) 30,5 gram CO2 per kilometer uitgestoten en 61 gram per kilometer voor reefercontainers (teu). In 2014 lieten die cijfers respectievelijk nog een uitstoot van 37,9 en 69,6 gram CO2 per kilometer zien. In 2016 lagen de cijfers met 31,7 en 62,6 gram echter al dichtbij de huidige cijfers.

Verklaring

Die remming is gemakkelijk te verklaren. Sinds 2012 heeft er enorme schaalvergroting plaatsgevonden in de containervaart. Maar de limieten daarvan zijn zo langzamerhand bereikt, hoewel HMM de vorig jaar nog indrukwekkende 20.000 teu limiet wat verder oprekt naar 23.000 teu.

Wat het rapport vooral duidelijk maakt, is dat andere stappen nodig zijn om de CO2-uitstoot verder terug te dringen. CMA CGM’s LNG-aangedreven megaschepen kunnen daarin een bijdrage leveren, maar de algemene consensus in de scheepvaart is dat schepen volledig fossielvrij aangedreven moeten worden om de eerder dit jaar binnen de IMO gemaakte afspraken te halen.

Onderdeel van dat klimaatakkoord is dat de maritieme sector zijn absolute uitstoot in 2050 met minstens 50% heeft verminderd ten opzichte van 2008 en tegelijkertijd probeert de uitstoot van CO2 volledig te elimineren.