De tot nog toe actieve loodsen zijn alleen bevoegd voor ofwel de Noordzee, de kust en de Schelde tot Vlissingen, ofwel voor Vlissingen-Gent, ofwel voor Vlissingen-Antwerpen. Bovendien laten ze hun belangen verdedigen door diverse vakbonden en sectororganisaties. Ze zijn wel stuk voor stuk overheidsambtenaren, maar hun arbeids- en verloningssysteem is niet identiek, wat nog gevoeliger ligt. De voorbije jaren vonden dan ook heel wat stiptheidsacties, stakingen en tal van onderhandelingen plaats.

Premies

Het meest recente akkoord leverde de loodsen meer premies op, maar zette ook de deur open voor multi-inzetbare loodsen. De eerste vier hebben nu hun opleiding aan de Hogere Zeevaartschool voltooid. Maar hun inzetbaarheid blijft, tot een evaluatie eind volgend jaar, slechts in beperkte mate ‘multi’. De route Vlissingen-Antwerpen, financieel ook de interessantste, blijft minstens tot aan de evaluatie het exclusieve werkterrein van de rivierloodsen.

Vlaamse overheden en havenorganisaties verwijzen soms naar Nederland, waar de loodsen tot de privésector behoren. Er wordt nog altijd verder gesleuteld aan de statuten. De Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) had voor maandag 3 september zelfs een nieuwe stiptheidsactie aangekondigd, vanwege onder meer de manier van verloning. Ze hebben die actie opgeschort, omdat ze hierover op dezelfde dag (weer) met minister Weyts onderhandelen.