UPDATE 25-09-18, 11.45: Reactie Bomin Antwerpen toegevoegd

Het is volgens het bedrijf van cruciaal belang om een strategie en marktpositie te ontwikkelen die ook ‘post-2020’ economisch haalbaar en duurzaam is. The Bomin Group is daarom aan het reorganiseren en heeft besloten de activiteiten in grote havens af te bouwen.

Die markten worden ‘gekarakteriseerd door hevige concurrentie en lage marges’, zegt directeur Jan Christensen. ‘We zien veel bunkerbedrijven grote veranderingen doorvoeren in voorbereiding op de IMO 2020 zwavelcap.’

Singapore

Het bedrijf zal zich dit jaar nog uit Antwerpen en Singapore terugtrekken en zich focussen op de kantoren in Houston en thuishaven Hamburg. Vanuit die twee kantoren zal het bedrijf alle Duitse havens, de Amerikaanse Golfkust, Panama, Norfolk en Ecuador bedienen.

Bomin, een dochteronderneming van de eveneens in Hamburg gevestigde bunkerleverancier Mabanaft, heeft zijn wereldwijde spreiding in hoog tempo afgebouwd. In augustus vorig jaar sloot het bedrijf zijn kantoor in Hongkong als onderdeel van een nieuwe strategie waarin het bedrijf zich op regionale hubs focust.

De activiteiten van Hongkong en het bijbehorende verkoopkantoor in Shanghai werden om die reden in Singapore ondergebracht, dat als hub voor de Aziatische markt dient, maar nu ook gaat sluiten. In juni sloot het bedrijf ook al zijn kantoor in Dubai.

Laagzwavelige brandstof

De ontwikkeling in Antwerpen is opmerkelijk. In mei kondigde het bedrijf nog aan brandstof met zeer weinig zwavel in het gebied te gaan leveren. Deze brandstof zou zowel aan de IMO 2020 zwavelcap voldoen, als aan de striktere 0,1% eis van de Sulphur Emission Control Area’s (SECA).

Christensen noemde het ARA-gebied (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen) toen nog ‘één van de belangrijkste gebieden voor onze klanten, met een stevige vraag voor het volle gamma van kwaliteitsproducten’.

Bomin exploiteert momenteel vijf barges vanuit Antwerpen, waarmee het naast de Belgische havenstad ook klanten in Rotterdam, Gent en Vlissingen bedient. Volgens een woordvoerster van Bomin in Antwerpen zullen de activiteiten in Antwerpen worden voortgezet onder een nieuwe eigenaar. De identiteit van die partij wil zij vooralsnog echter niet vrijgeven.

Onrust

De zwavelcap zorgt voor veel onrust in de scheepvaart. Per 2020 wordt het toegestane zwavelgehalte in scheepsbrandstof teruggebracht naar 0,5%, ten opzichte van 3,5% nu.

Om aan die regel te voldoen, moeten rederijen per 2020 dure, laagzwavelige brandstof gaan bunkeren of rookgasreinigers installeren. Die laatste optie is voor reders interessant, omdat zij op de goedkopere, hoogzwavelige stookolie kunnen blijven varen, maar heeft als risico dat er onzekerheid is over de toekomst van de methode.

Zo kondigde China recent aan de open-loop systemen, waarbij het zwavelhoudende waswater van het apparaat overboord wordt gepompt, waarschijnlijk te verbieden. Reders die al in zo’n systeem geïnvesteerd hebben, dreigen daardoor een flinke financiële dreun te krijgen.

Opleving

Tegelijkertijd zou het de recente opleving in orders voor rookgasreinigers kunnen temperen. Het closed-loop systeem, waarbij het zwavelhoudende waswater wordt opgeslagen in tanks totdat het kan worden afgegeven aan wal, is voor reders minder aantrekkelijk. Dit omdat het scheepsruimte kost en er in de haven extra procedures nodig zijn om het waswater te lozen.

Mede vanwege die onzekerheid en mogelijke toekomstige veranderingen in beleid zal het overgrote deel van de rederijen per 2020 overstappen op laagzwavelige brandstof.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement