Dat blijkt uit onderzoek van Drewry, dat een enquete heeft gehouden onder 106 verladers en logistieke dienstverleners. Ruim de helft van hen (56%) gaf aan de huidige aanpak van hun rederijen eerlijk noch transparant te vinden en vier op de vijf zegt nog helemaal niet door hun rederij(en) te zijn ingelicht over hoe de verwachte extra brandstofkosten straks worden opgevangen. Opmerkelijk is ook dat een derde van de deelnemers aangeeft slechte of zeer slechte kennis te hebben van wat de nieuwe zwavelregelgeving inhoudt en wat de gevolgen ervan zijn.

Miljarden

Volgens Drewry is de onzekerheid rondom de extra kosten van de zwavelcap zo groot dat niemand in staat is een goede voorspelling van de extra kosten te geven. ‘De enige zekerheid is dat de kosten in 2020 in de miljarden wereldwijd zullen lopen’, schrijven de analisten. Gebaseerd op onafhankelijke ‘futures’ zullen de prijzen voor de laagzwavelige 2020-brandstoffen per ton zo’n 55% hoger liggen dan de huidige bunkerprijzen voor zware stookolie. Drewry verwacht daarom dat in het meest waarschijnlijke ‘worst case’ scenario de brandstofkosten van de carriers en de brandstoftoeslagen betaald door de verladers per januari 55 tot 60% hoger zullen liggen dan nu.

‘De zwavelregel van de IMO is een ontzettend grote en sectorbrede verandering die waarschijnlijk nog vele jaren vergaande gevolgen heeft voor de scheepvaart’, zegt Philip Damas van Drewry. ‘Gezien de omvang van de extra kosten en de verwachting van reders dat hun huidige brandstoftoeslagen aangepast moeten worden, is het van belang dat de reders de transparantiezorgen van hun klanten adresseren.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement