De rederij wijt het negatieve resultaat vooral aan de hogere bunkerprijzen. Zo betaalt HMM dit jaar 43% meer voor bunkerolie dan vorig jaar, waarmee de factuur over het voorbije kwartaal uitkwam op circa 57 miljoen euro. Die stijging was bovendien niet aan de klanten door te bereken. Verder vervoerde HMM weliswaar 12,8% meer containers, maar leed het een verlies van iets meer dan 110 euro per vervoerde teu.

Megaschepen

Het wekt geen verbazing dat de Koreanen een andere koers willen varen en inzetten op milieuvriendelijke megaschepen. Daarvoor heeft de (door de overheid gesubsidieerde) rederij twaalf schepen van 23.000 teu en acht van 15.000 teu in aanbouw.

HMM wil de subsidies ook aanwenden om nieuwe belangen te kopen in de haven van Busan, gelegen in het zuidoosten van Zuid-Korea.