Het aansprakelijkheidslimiet van een schip is afhankelijk van de scheepsgrootte. Per ton wordt er een bepaald aantal units toegekend die worden uitgedrukt in Special Drawing Rights. De eerste 2000 ton van een schip wordt het zwaarst belast en voor alle volgende tonnen wordt er een steeds lagere belasting gerekend. De Special Drawing Rights kunnen worden omgerekend tot een bedrag in euro’s en vormen zo het limiet vanaf waar MSC zich zou kunnen beperken.

Containerreus

Een containerreus als de ‘MSC Zoe’, die 396 meter lang en 59 meter breed is en 19.224 teu kan dragen, weegt 192.237 ton. Dat vertaald zich in 73.457.574 SDR wat omgerekend neerkomt op 89,5 miljoen euro. Zelfs als MSC dus een beroep op zijn aansprakelijkheidsbeperking zou doen, zou het bedrijf dus in ieder geval dat bedrag aan de ontstane schade mee moeten betalen. Die bijdrage hoeft overigens nier per se uit eigen zak te komen, want veel reders zijn voor dergelijke schade verzekerd.

MSC heeft kort na het incident de Nederlandse en Duitse autoriteiten gerustgesteld dat het bedrijf alle opruimkosten voor zijn rekening zou nemen. Overheden worden dikwijls met bergingskosten opgezadeld doordat reders zich beroepen op hun aansprakelijkheidsbeperking. Zo betaalde Nederland het merendeel van de 67,5 miljoen euro die gemoeid was met de berging van autoschip ‘Baltic Ace’, dat met zijn gewicht volgens de huidige koersen voor slechts 17,6 miljoen aansprakelijk kon worden gehouden nadat de reder afstand deed van het schip en zich beriep op zijn aansprakelijkheidsbeperking.

Strafrechtelijk onderzoek

Verzekeringsdeskundige Cor van Maurik van BRR Schadeverzekeringen noemt het strafrechtelijk onderzoek dat naar de ‘MSC Zoe’ is ingesteld opmerkelijk en sluit niet uit dat het openbaar ministerie daarmee wil voorkomen dat MSC zijn aansprakelijkheid zou beperken, wat zou kunnen beteken dat Nederland voor een deel van de opruimkosten opdraait.

Ook MSC’s snelle aanbod alle kosten op zich te nemen verraste Van Maurik. ‘Mogelijk wil de rederij daar imagoschade mee voorkomen’, zegt hij. Maritiem advocaat Harmen Hoek sluit zich bij die conclusie aan. Hij verbaast zich niet over het strafrechtelijk onderzoek van het openbaar ministerie. ‘Wat meespeelt is dat er containers met gevaarlijke lading overboord zijn gevallen, dat wil je als overheid onderzoeken’, zegt hij.

Opruimkosten

Waarom MSC zo snel aanbood om alle opruimkosten te betalen is niet bekend. De rederij heeft niet op verzoeken om een reactie van deze krant gereageerd. Maar gelet op de kosten die nodig waren om een volledig autoschip uit zee op te ruimen is het veilig om aan te nemen dat het bedrijf met 89,5 miljoen euro in ieder geval een heel eind komt.