Het schip (capaciteit 7.510 teu) ligt al sinds begin februari in de haven van Freeport met een groot deel van de lading nog aan boord. Volgens ONE is de reparatie bijna afgerond en wordt de verklaring van zeewaardigheid waarschijnlijk op zeer korte termijn afgegeven.

Geen garantie

Complicatie is echter dat de verladers van ongeveer een derde van de containers aan boord nog niet de gevraagde garantie hebben afgegeven dat ze meebetalen aan de reddingskosten. Dat kan betekenen dat de berger, Boskalis-dochter Smit Salvage, het schip geen toestemming geeft om te vertrekken.

Als eigenaar van het schip heeft Hapag-Lloyd averij grosse uitgesproken, waardoor alle betrokken partijen naar rato moeten meebetalen aan de reddingskosten. Verladers kunnen hun containers pas in ontvangst nemen tegen overlegging van een (bank)garantie dat zij die verplichting nakomen.

Als ze dat niet doen, lopen ze het risico dat de containers verbeurd worden verklaard. Het is bij een scheepsramp met averij grosse overigens niet ongebruikelijk dat verladers van containers met een relatief lage waarde zich niet melden.

Bestemming

ONE roept de eigenaren die zich nog niet gemeld hebben op alsnog over de brug te komen, zodat de afwikkeling van de reis niet in gevaar komt. De bestemming is het Canadese Halifax, waar de ‘Yantian Express’ oorspronkelijk ook naartoe zou gaan.

Op het moment dat de brand uitbrak, was het schip midden op de Atlantische Oceaan. Nadat de brand bedwongen was door Smit besloot de rederij uiteindelijk om het schip in zuidelijke richting naar Freeport te dirigeren.