Rederijen die tussen de 2 en 3 miljoen teu per jaar via het Panamakanaal vervoeren, komen daarvoor in aanmerking. Bedrijven die goed zijn voor meer dan 3 miljoen teu kunnen meer korting tegemoet zien. De nieuwe kostenstructuur moet ingaan op 1 januari 2020, al kunnen alle betrokkenen eerst nog hun zegje over de plannen doen. De inspraakprocedure van een maand is ingegaan en loopt nog tot 15 juli.

Grootte schip

In de nieuwe kostenstructuur zal ook extra worden gelet op de grootte en de capaciteit per schip. Dat geldt niet alleen voor containerschepen, maar ook voor car carriers en ro/ro-schepen.

Kleine schepen gaan in het Panamakanaal meer tol betalen, wat volgens het bestuur van het kanaal noodzakelijk is om recht te doen aan de ‘complexiteit’ van het accommoderen van kleinere vaartuigen in het sluizensysteem.

Bij droge-bulkschepen worden de tolgelden voor ijzererts gelijkgetrokken met die voor granen en andere droge-bulkladingen. Voor tankers verandert er niets aan de kostenstructuur, maar de Panamakanaal-autoriteit stelt wel dat de hoogte van de tarieven voor dit soort schepen ‘meer in lijn worden gebracht met de waarde van de route’.

Voor cruiseschepen wordt de tol voortaan niet meer ‘per ligplaats’ berekend maar ‘per passagier’, wat het volgens het Panamakanaal voor cruiserederijen makkelijker moet maken om het tolgeld door te berekenen aan hun klanten.

Waterstand

De Panama Canal Authority heeft verder voorzichtig goed nieuws over de waterstand in het kanaal. Die waterstand is nog steeds opvallend laag, maar dankzij recente plensbuien is een nieuwe inperking van de maximale diepgang voor de scheepvaart in elk geval uitgesteld.

Die nieuwe beperking, waarbij in de Neopanamax-sluizen een maximale diepgang van 13,11 meter zou gaan gelden, had oorspronkelijk al op 28 mei moeten ingaan, maar kon dankzij redding brengende regenval al een aantal keren op de lange baan worden geschoven. Het uitstel geldt nu tot in elk geval volgende week woensdag, 26 juni. Tot die tijd blijft de huidige beperkte diepgang van kracht: 13,41 meter.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement