Openbaar aanklager William McSwain van de staat Pennsylvania wil het containerschip nu onteigenen. Hij noemde dat ‘een gecompliceerd en ongekend’ middel, maar volgens hem is de aanleiding ook ongekend. ‘Wanneer een schip zo’n buitensporige hoeveelheid dodelijke drugs Philadelphia binnenbrengt, zullen we de strengst mogelijke consequenties nastreven om ons district en ons land te beschermen’, liet hij optekenen.

Otapan

De Rotterdamse maritiem advocaat Gijs Noordam gaat ervan uit dat onteigening van het schip ter waarde van ruim tachtig miljoen dollar onder Amerikaans recht wel degelijk mogelijk is. Hij wijst erop dat een Nederlandse rechtbank in 2005 de ‘Otapan’ verbeurd verklaarde. Die wilde een lading asbest illegaal uitvoeren. ‘Ik ga er van uit dat zoiets ook onder Amerikaans recht mogelijk is’, aldus Noordam.

Voor zover bekend is er tot dusverre nog nooit een groot containerschip wegens smokkel onteigend. De ‘Gayane’, capaciteit 9.962 teu, is overigens geen eigendom van MSC maar van JP Morgan. Mochten de Amerikaanse autoriteiten de daad bij het woord voegen, dan zal de bank waarschijnlijk een claim instellen tegen de in Zwitserland gevestigde rederij.

Controleregime

De Amerikaanse douane had de zogenoemde C-TPAT-status van MSC al opgeschort naar aanleiding van  eerdere drugsvangsten. Dat betekent dat de rederij voorlopig niet meer op een soepel controleregime in Amerikaanse havens hoeft te rekenen, wat kan leiden tot vertragingen bij het afleveren van containers.

Volgens de douane was het al de derde grote drugsvangst aan boord van een MSC-schip dit jaar aan de Amerikaanse oostkust. In maart werd ruim een halve ton coke gevonden aan boord van de ‘MSC Desiree’, eveneens in Philadelphia, en in februari 1,6 ton op de ‘MSC Carlotta’ in New York.

Overlast

De rederij zegt in een officiële verklaring ‘de overheidsambtenaren in de VS dankbaar te zijn voor hun proactieve werk’. Daarnaast heeft die zijn ‘voortdurende steun op basis van jarenlange samenwerking’ aangeboden.

Volgens MSC veroorzaakt de beslaglegging op het containerschip slechts ‘minimale overlast’ voor verladers, omdat containers deels al zijn overgeladen op andere schepen en deels al op de eindbestemming zijn afgeleverd. De ‘Gayane’ was afkomstig uit Freeport op de Bahama’s en had daarvoor een reeks havens aan de Zuid-Amerikaanse westkust aangelopen.

Bron foto: Port of Hamburg

Lees ook: