Groeistoot Panamakanaal na verbreding lijkt uitgewerkt

schaalvergroting

Het aantal containerschepen dat in het op 30 september geëindigde boekjaar 2019 door het Panamakanaal is gevaren, is met iets meer dan 1% gedaald tot 2575. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de kanaalbeheerder, de Panama Canal Authority.

Die containerschepen vervoerden gezamenlijk ook iets minder lading dan in het voorgaande jaar, namelijk 57,3 miljoen ton, een minnetje van eveneens ruim 1%. Het is de eerste keer sinds het verbrede kanaal medio 2016 in gebruik werd genomen dat de containervaart via het kanaal, dat de verbinding vormt tussen de Atlantische en Stille Oceaan, een stagnatie liet zien. De verbreding van het ruim tachtig kilometer lange kanaal nam ongeveer acht jaar in beslag en kostte naar schatting 5,5 miljard dollar.

De bouw van nieuwe sluizen aan beide zijden van het kanaal en een bredere vaargeul maakte een schaalsprong mogelijk voor de containervaart van schepen van ongeveer 5.000 tot 13.000 teu. De gemiddelde grootte van de containerschepen nam vorig jaar nog behoorlijk toe.

De totale tonnage van de schepen groeide namelijk met ruim 6% tot 469 miljoen ton. Dat zijn (register)tonnen van honderd kubieke voet (ofwel 2,83 m³) volgens het Panama Canal Universal Measurement System (PC/UMS). PCA hanteert die maat als basis voor de berekening van het tolgeld. Het lijkt er dus op dat containerlijnen gemiddeld meer tolgeld kwijt waren voor het vervoer van iets minder lading.

Verdere afname

De kans is groot dat het aantal containerschepen via het Panamakanaal de komende maanden nog iets verder afneemt, want een aantal rederijen heeft geplande afvaarten op de route Azië – oostkust-Noord-Amerika via het Panamakanaal geannuleerd. Het lijkt erop dat een aantal rederijen in sommige gevallen voor de intermodale route kiezen: met het schip vanuit Azië naar een westkust-haven in de VS en vervolgens per spoor naar oostkust-bestemmingen.

Ook het totale vervoer door alle soorten schepen samen nam met ongeveer 1% af, van 259 miljoen tot 256,4 miljoen ton. Het totale aantal schepen was met 12.281 een kleine honderd groter dan in 2018. Ook de totale tonnage van die schepen nam met een stijging van 6% tot 469 miljoen ton aanmerkelijk sterker toe. In 2018 was de groei in scheepstonnage nog 9%, in 2017, het eerste volle jaar na de verbreding zelfs 20%.

Het vervoer van droog massagoed liet een kleine daling daling zien, van 34% tot bijna 82 miljoen ton. Het aantal bulkcarriers dat het afgelopen boekjaar door het kanaal voer, daalde met 29 tot 2657 eenheden. Daar staat een forse groei van het lng-vervoer tegenover. Het aantal tankers met vloeibaar aardgas steeg met 109 tot 299 eenheden, de vervoerde lading met bijna 40% tot bijna twaalf miljoen ton.

Koelvaart

Het vervoer van lpg, dat traditioneel met veel kleinere tankers wordt uitgevoerd, liet eveneens groei zien. Het aantal schepen steeg met 7% tot 1087, de vervoerde lading met 8% tot bijna achttien miljoen ton. Het aantal ro/ro-schepen en car carriers steeg met ruim 5% tot 880 schepen.

De koelvaart, die al jaren terrein verliest aan de grote containervervoerders, liet een forse achteruitgang zien in het aantal schepen met 14% tot 668 eenheden. Daarbij vergeleken bleef de daling van de vervoerde koel- en vrieslading met 6,5% tot 2,5 miljoen nog binnen de perken.

Groeistoot Panamakanaal na verbreding lijkt uitgewerkt | NT

Groeistoot Panamakanaal na verbreding lijkt uitgewerkt

schaalvergroting

Het aantal containerschepen dat in het op 30 september geëindigde boekjaar 2019 door het Panamakanaal is gevaren, is met iets meer dan 1% gedaald tot 2575. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de kanaalbeheerder, de Panama Canal Authority.

Die containerschepen vervoerden gezamenlijk ook iets minder lading dan in het voorgaande jaar, namelijk 57,3 miljoen ton, een minnetje van eveneens ruim 1%. Het is de eerste keer sinds het verbrede kanaal medio 2016 in gebruik werd genomen dat de containervaart via het kanaal, dat de verbinding vormt tussen de Atlantische en Stille Oceaan, een stagnatie liet zien. De verbreding van het ruim tachtig kilometer lange kanaal nam ongeveer acht jaar in beslag en kostte naar schatting 5,5 miljard dollar.

De bouw van nieuwe sluizen aan beide zijden van het kanaal en een bredere vaargeul maakte een schaalsprong mogelijk voor de containervaart van schepen van ongeveer 5.000 tot 13.000 teu. De gemiddelde grootte van de containerschepen nam vorig jaar nog behoorlijk toe.

De totale tonnage van de schepen groeide namelijk met ruim 6% tot 469 miljoen ton. Dat zijn (register)tonnen van honderd kubieke voet (ofwel 2,83 m³) volgens het Panama Canal Universal Measurement System (PC/UMS). PCA hanteert die maat als basis voor de berekening van het tolgeld. Het lijkt er dus op dat containerlijnen gemiddeld meer tolgeld kwijt waren voor het vervoer van iets minder lading.

Verdere afname

De kans is groot dat het aantal containerschepen via het Panamakanaal de komende maanden nog iets verder afneemt, want een aantal rederijen heeft geplande afvaarten op de route Azië – oostkust-Noord-Amerika via het Panamakanaal geannuleerd. Het lijkt erop dat een aantal rederijen in sommige gevallen voor de intermodale route kiezen: met het schip vanuit Azië naar een westkust-haven in de VS en vervolgens per spoor naar oostkust-bestemmingen.

Ook het totale vervoer door alle soorten schepen samen nam met ongeveer 1% af, van 259 miljoen tot 256,4 miljoen ton. Het totale aantal schepen was met 12.281 een kleine honderd groter dan in 2018. Ook de totale tonnage van die schepen nam met een stijging van 6% tot 469 miljoen ton aanmerkelijk sterker toe. In 2018 was de groei in scheepstonnage nog 9%, in 2017, het eerste volle jaar na de verbreding zelfs 20%.

Het vervoer van droog massagoed liet een kleine daling daling zien, van 34% tot bijna 82 miljoen ton. Het aantal bulkcarriers dat het afgelopen boekjaar door het kanaal voer, daalde met 29 tot 2657 eenheden. Daar staat een forse groei van het lng-vervoer tegenover. Het aantal tankers met vloeibaar aardgas steeg met 109 tot 299 eenheden, de vervoerde lading met bijna 40% tot bijna twaalf miljoen ton.

Koelvaart

Het vervoer van lpg, dat traditioneel met veel kleinere tankers wordt uitgevoerd, liet eveneens groei zien. Het aantal schepen steeg met 7% tot 1087, de vervoerde lading met 8% tot bijna achttien miljoen ton. Het aantal ro/ro-schepen en car carriers steeg met ruim 5% tot 880 schepen.

De koelvaart, die al jaren terrein verliest aan de grote containervervoerders, liet een forse achteruitgang zien in het aantal schepen met 14% tot 668 eenheden. Daarbij vergeleken bleef de daling van de vervoerde koel- en vrieslading met 6,5% tot 2,5 miljoen nog binnen de perken.