Bruto klinkt het verhaal anders. Dan gaat het om een bedrijfsopbrengst van 96,8 miljoen, tegenover 50,7 miljoen in het derde kwartaal van vorig jaar. Een deel van het huidige nettoverlies is te wijten aan puur financiële factoren, zoals de versnelde aflossing van een kredietfaciliteit van fusiepartner Gener8 en uitgestelde belastingverplichtingen.

‘Fundamenteel goed’

De markt van olietankers zit momenteel wel fundamenteel goed, meldt Euronav. De rederij spreekt ook van een zeer sterke start van het vierde kwartaal. Het bevestigt die optimistische toon door de aankondiging van de uitkering van kwartaaldividenden, vanaf 2020. Dat is voor een Belgisch bedrijf hoogst uitzonderlijk.

‘De recente vrachttarieven tonen aan dat er een fragiel marktevenwicht is ontstaan, waarbij elke verstoring een zeer grote impact kan hebben’, stelt topman Hugo De Stoop. ‘Toch zijn katalysatoren, zoals sancties en geopolitieke gebeurtenissen, mogelijk slechts tijdelijke factoren. De IMO 2020-regelgeving zorgde voor een stapsgewijze toenadering tussen vraag en aanbod. Dit vormt een stevige basis voor een duurzame conjuncturele opleving.’

Beschikbaarheid

Met slechts één gepland droogdok in 2019 en een beschikbaarheid van 90% van de handelsvloot op de spotmarkt, bevindt Euronav zich in een gunstige positie om van de betere marktomstandigheden te profiteren. In het voorbije kwartaal waren die er nog niet, vooral wegens de langdurige, grondige onderhoudsprogramma’s van raffinaderijen.

Doordat er weinig contracten worden afgesloten voor de bouw van nieuwe schepen zoeken scheepswerven opportuniteiten om hun orderboek voor oplevering in 2021 en later te vullen. ‘De recyclage van ouder tonnage is onwaarschijnlijk, gezien de sterke vrachttarieven en omdat oudere schepen ook worden verhuurd voor de opslag van ruwe olie en diverse brandstofoliën.’

Scrubbers

Vóór de stijging van de tarieven stond een zestigtal supertankers op het punt de wereldvloot te verlaten, om scrubbers te installeren. Sommige schepen staan hiervoor al op de scheepswerven, maar de meerderheid ervan zou pas in november en vooral in december naar de scheepswerven verhuizen.

Volgens Euronav kunnen de huidige tarieven reders ertoe aanzetten hun aanpassingsprogramma uit te stellen naar het eerste en tweede kwartaal van 2020. Dit zou opnieuw de marktprijzen verhogen, doordat het de krapte in de wereldwijde vlootcapaciteit zou bestendigen.

Logghe nieuwe cfo

Lieve Logghe is de nieuwe cfo van Euronav. Ze volgt in die functie Hugo De Stoop op. Logghe startte haar loopbaan bij PriceWaterhouseCoopers en ging daarna aan de slag bij Sidmar, het huidige ArcelorMittal. Daar werd ze achtereenvolgens cfo voor Europa en verantwoordelijke voor het wereldwijde energiebeleid van de groep, met als speciale missie het verkleinen van de CO2-voetafdruk van de groep.