Het onderzoek is gebaseerd op empirische gegevens van bijna driehonderd waswatermonsters. Conclusie: het geloosde waswater verandert de concentratie van giftige stoffen in de wateren van de havens niet significant. Het onderzoek is betaald door Cruise Lines International Association Europe, waarvan de leden een van de eerste waren die scrubbertechnologie op hun schepen in gebruik namen.

Met deze resultaten wordt de discussie rondom het gebruik van open-loop scrubbers weer aangewakkerd. Diverse overheden en havens hebben het gebruik van de open-loop varianten aan banden gelegd. Gevreesd wordt voor de impact van het waswater op het milieu, omdat de concentratie schepen in deze druk bevaren wateren hoog is.

Verbod

Zo verbiedt België het dumpen van waswater in haar havens en binnenwateren, in Duitsland en Denemarken mag er niet geloosd worden in de binnenlandse waterwegen en de Rijn. Buiten Europa verbieden de havens van Singapore en Fujairah afvalwaterdumpingen.

Het rapport van CE Delft is ingediend bij de IMO en zal naar verwachting worden gepresenteerd tijdens een vergadering in de IMO-werkgroep Pollution Prevention and Response (PPR) in februari 2020.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement