Kort na de jaarwisseling schoten de prijzen van stookolie met een laag zwavelgehalte (very low sulphur fuel oil, vlsfo) omhoog, maar ze lijken nu te stabiliseren, aldus de IMO. Dat lijkt bevestigd te worden door gegevens van Ship and Bunker, dat indicatieve prijzen weergeeft.

Prijs schoot omhoog

Rond de jaarwisseling schoot de prijs van vlsfo in Rotterdam omhoog van rond de 500 dollar per ton tot bijna 600 dollar. Deze week daalde de prijs tot rond 530 dollar. De prijzen in Singapore, ‘s werelds grootste bunkerhaven, laten een soortgelijke ontwikkeling zien, al liggen de prijzen daar een stuk hoger. Van rond de 550 dollar, ging het naar een piek van 741 dollar op 6 januari, om begin deze week terug te zakken tot ruim 650 dollar.

Volgens IMO zijn er deze week tien gevallen gemeld waarin geen laagzwavelige stookolie beschikbaar was. Zoals bekend mag de wereldwijde scheepvaart sinds 1 januari geen brandstof met meer dan een half procent zwavel verstoken, tenzij een schip een rookgasreiniger (scrubber) heeft.

Zwaveluitstoot

Die maatregel vermindert de uitstoot van zwaveloxiden van schepen aanzienlijk en levert naar verwachting veel winst op voor het milieu en voor de gezondheid van mensen, vooral voor hen die dicht bij zee leven, aldus IMO. Secretaris-generaal Kitack Lim wijst erop dat 1 maart de volgende belangrijke datum wordt. Dan mogen schepen ook geen brandstof met meer dan een half procent zwavel meer aan boord hebben.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement