Dit platform is momenteel verhuurd aan het Argentijnse YPF. In december 2019 kon het zijn tweede lading laten verschepen en nu is de derde in productie. Alle voor de vrijgave van de waarborg noodzakelijke kredietdocumentatie werd donderdag ondertekend. De effectieve vrijgave volgt in de komende dagen.

Nieuwe tankers

Momenteel laat Exmar op de Jiangnag-scheepswerf twee grote gastankers (vlgc) bouwen. Die zal het meteen na oplevering onder een vijfjarig contract inzetten voor de Noorse aardgasproducent Equinor, het vroegere Statoil. Voor de aanbetalingen tijdens de constructiefase kon Exmar een financiering van 20 miljoen dollar verkrijgen van Maritime Asset Partners.

Cfo Miguel De Potter onderstreept dat door de structurele ontwikkelingen en door de verlenging van de overbruggingskredieten, de huidige cashpositie van de Antwerpse rederij voldoende stabiel is om ook zolang de voorbehouden cash nog niet effectief is vrijgegeven, haar verplichtingen na te komen.