Dit zogenoemde Nesec Shipping Debt Fund (NSDF) moet het gat opvullen dat is ontstaan doordat veel banken zich de afgelopen jaren hebben teruggetrokken. Zoals bekend hebben vooral Duitse banken enorme verliezen geleden op hun scheepvaartportefeuilles en hebben ze hun buik vol van de sector. Een voorbeeld is DVB Bank, met een grote tak in Nederland, die bezig is zich terug te trekken.

Het nieuwe fonds is opgezet door Nesec, dat vlak na de Tweede Wereldoorlog is opgericht door een groep scheepsbouwers. De financiers zijn de provincie Groningen, de Nederlandse Waterschapsbank en beleggers die via NN Investment Partners en Waterland Investment Services deelnemen.

Nieuwe en bestaande schepen

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat, EZK) heeft maandag bekendgemaakt dat de Nederlandse staat garant staat voor 80% van het totale bedrag. Volgens haar is daartoe besloten omdat veel reders met verouderde schepen varen, die niet altijd voldoen aan nieuwe internationale eisen op milieugebied. Het gaat daarbij onder meer om het verbod op het gebruik van hoogzwavelige brandstof en op het ongefilterd lozen van ballastwater.

Het fonds is daarom zowel bedoeld voor de bouw van nieuwe schepen als voor de aanpassing van bestaande schepen. Het is niet helemaal duidelijk wat Nesec precies verstaat onder shortsea, dat overigens door EZK wordt omschreven als ‘vervoer over zeeën en oceanen, waarbij deze wateren niet helemaal worden overgestoken’.

Veertig rederijen

Volgens het departement hebben Noord-Nederlandse scheepsbouwers tussen 2012 en 2017 honderdtwaalf shortsea-schepen gebouwd en zijn er ongeveer veertig Nederlandse rederijen actief in deze sector. ‘Die krijgen nu extra toegang tot krediet om moderne schepen te bouwen ofwel bestaande schepen te moderniseren’, aldus EZK.

Nesec benadruk dat het niet gaat om participeren in het eigen vermogen, zoals het geval was met scheeps-CV’s, maar om het verstrekken van hypothecaire leningen. Daarbij geldt een maximum van 60% van de investering. Nesec schat dat Nederlandse rederijen de komende jaren behoefte hebben aan zo’n honderdvijftig nieuwe schepen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement