Dat is de centrale boodschap van de Deense ferryrederij in het donderdag gepubliceerde jaarverslag over 2019. Met name in het laatste kwartaal vielen de resultaten scherp terug. De ebit daalde met bijna 40% tot 34 miljoen euro, de nettowinst met bijna 60% tot 24 miljoen euro.

Volgens de groep is dat vooral toe te schrijven aan krimp van de Britse markt. ‘Na een lichte toename in september en oktober kromp het volume in november met 6% en ook december (waarvan de groep nog geen definitieve cijfers heeft – red.) komt waarschijnlijk onder het niveau van vorig jaar uit’, schrijft de directie in het jaarbericht.

Afwachtende houding

Die vreest bovendien dat de Britse consument dit jaar een afwachtende houding aanneemt vanwege onzekerheid over de uitkomst van de transitieperiode tot 1 januari 2021. Het Verenigd Koninkrijk heeft zichzelf tot die datum gegeven om een handelsovereenkomst met de Europese Unie af te sluiten.

Veel waarnemers achten dat onhaalbaar omdat er meestal jarenlang over handelsovereenkomsten moet worden onderhandeld. ‘Handelsstromen van en naar het VK kunnen in 2020 daardoor onder druk komen te staan of krimpen’, aldus DFDS.

Totale omzet

Ondanks de problemen op de Britse markt wist de groep zijn totale omzet vorig jaar met 5,6% te verhogen tot 2,2 miljard euro. De top van het bedrijf schrijft dat vooral toe aan de eigen Win23-strategie, die vorig jaar is ingezet. Die is vooral gericht op verbetering van de efficiency, groei in de Middellandse Zee en acquisities.

De omzet van de ferrydivisie nam met 8% toe tot 1,6 miljard euro en was daarmee goed voor bijna driekwart van de totale inkomsten. De rederij verkocht vorig jaar in totaal 41.280 kilometer (+3%) ruimte voor vrachtvervoer, ongeveer eenmaal de aardbol rond. Daarnaast werden er 5,1 miljoen passagiers (-9%) overgezet. Het bruto resultaat (ebit) daalde met ruim 20% tot 220 miljoen euro. De divisie logistiek bracht met circa 800 miljoen euro 36% van de omzet binnen.

Fiasco

De rederij is nog op zoek naar nieuwe schepen voor de route Amsterdam-Newcastle, nadat een overeenkomst met het Italiaanse Moby vorig jaar in een fiasco eindigde.

De twee zouden schepen ruilen, waardoor DFDS grotere en nieuwere ferry’s op deze route zou kunnen inzetten, maar uiteindelijk bleken de Italianen niet aan hun verplichtingen te kunnen voldoen en moest de overeenkomst worden geannuleerd.

Turkije

DFDS zet in op sterke groei in de Middellandse Zee. In 2018 werd de Turkse rederij UN Ro-Ro voor bijna een miljard overgenomen. Daarnaast ging DFDS een samenwerking aan met het eveneens Turkse Ekol.

Die stappen leidden tot een ruime verdubbeling van de ‘Med-omzet’ tot bijna 300 miljoen euro. De resultaten werden echter gedrukt door congestieproblemen in de Italiaanse haven Triëst, de belangrijkste draaischijf in het vervoer tussen Noordwest-Europa en Turkije.