‘Ons partnerschap houdt zich bezig met de ontwikkeling van schonere en duurzamere energieën om ons te ontdoen van CO2-uitstoot, broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen. Het is bedoeld om te experimenteren, te testen en brandstofalternatieven te ontwikkelen op basis van waterstof, zonne-, getijden- en windenergie’, melden beide partijen in een persbericht.

Diverse spelers in de industrie noemen waterstof als een mogelijkheid om de milieudoelstellingen te bereiken die door de IMO zijn opgelegd: tegen 2050 moeten de CO2-emissies van de scheepvaart zijn gehalveerd ten opzichte van het peiljaar 2008.

De ‘Energy Observer’ (tekst loopt door onder foto).

bron: Energy Observer

Zeewater

Volgens de betrokken partijen levert waterstof vier keer meer energie op dan kolen en drie keer meer dan diesel. De ‘Energy Observer’ maakt groene waterstof uit zeewater en haalt de benodigde elektriciteit voor productie uit wind-, zonne- en getijdenenergie.

‘CMA CGM zal zijn expertise aan dit drijvende laboratorium bijdragen om het gebruik van waterstof als een emissievrije brandstofbron voor de scheepvaartsector in de komende jaren te bevorderen’, schrijft de rederij.

Lees ook: Oceaanreus op waterstof? Bien sûr!

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement