In de brief informeert Van Nieuwenhuizen de Kamer over vaarroutes boven de Waddeneilanden, nadat er van de ‘OOCL Rauma’ eerder deze maand zeven containers overboord sloegen. Daardoor is de discussie over het varen langs de Wadden weer opgelaaid in de politiek.

ChristenUnie, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP willen dat de minister meer doet om het gebruik van de zuidelijke route bij de Waddeneilanden af te sluiten voor de scheepvaart.

Afsluiten

Nederland kan dit niet op eigen houtje beslissen, maar kan wel een verzoek doen bij de International Maritime Organization (IMO). Diverse partijen willen daarom dat de bewindsvrouw, samen met Duitsland een verzoek indient bij de IMO om deze route te mogen afsluiten.

Ook Van Nieuwenhuizen is voornemens om samen met Duitsland op te trekken, maar wil eerst de resultaten van het door Marin ingestelde onderzoek afwachten om meer inzicht te krijgen in de risico’s van grote containerschepen onder verschillende weersomstandigheden boven de Wadden.

Dat onderzoek is ingesteld na de containerramp met de ‘MSC Zoe’, begin vorig jaar. De resultaten verwacht de minister voor de zomer. ‘Op basis daarvan kunnen we tot eerste voorstellen komen die na de zomer in het veiligheidscomité van de IMO kunnen worden ingebracht’, aldus Van Nieuwenhuizen.