Iumi noemt de huidige voorschriften, die zijn verankerd in het Safety of Life at Sea-verdrag (Solas), niet toereikend genoeg om de veiligheid te waarborgen op megacarriers, waar brandbestrijding zeer complex is. De steeds groter wordende containerschepen leiden volgens de verzekeraars onvermijdelijk tot grotere risico’s voor de de bemanning en hogere schadeposten in geval van brand.

De verzekeringsbond haalt aan dat er in de periode tussen 2000 en 2015 in totaal 56 branden zijn gerapporteerd met een totale schade van meer dan 8.000 teu en ongeveer één miljard dollar aan claims bij verzekeraars. Dat bedrag is exclusief verlies of reparatie van schepen. De cascoschade veroorzaakt door 29 vrachtbranden tussen 2000 en 2019 kostte verzekeraars in totaal 189 miljoen dollar.

Verplichte maatregelen

Iumi vindt dat er verplichte maatregelen nodig zijn om het toenemende risico van branden op grote containerschepen aan te pakken en heeft derhalve een aantal aanbevelingen gedaan aan de IMO.

Zo pleit de verzekeringsclub voor een brandbestrijdingssysteem dat het mogelijk maakt om op het schip brandcompartimenten te scheiden, waardoor brand kan worden geïsoleerd om verdere verspreiding te voorkomen. Ook moet er een systeem aan boord komen dat de in brand gevlogen containers kan afkoelen en gecontroleerd kan laten uitbranden.

Iumi vindt eveneens dat schepen moeten worden uitgerust met betere branddetectiesystemen, die sneller een brand kunnen ontdekken. Ter preventie zou er meer gedaan moeten worden om te voorkomen dat verkeerd aangegeven lading aan boord komt.

Cosco Pacific

Het al dan niet bewust verkeerd opgeven van de aard van gevaarlijke goederen door verladers, wordt de laatste paar jaar vaak genoemd als belangrijkste oorzaak van het grote aantal branden aan boord van containerschepen. Afgelopen januari veroorzaakte een niet-aangegeven partij lithiumbatterijen de eerste containerbrand van 2020 op de ‘Cosco Pacific’ (10.000 teu).

De voorstellen van Iumi worden in mei voorgelegd aan de Commissie Maritieme veiligheid van de IMO.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement