Hoewel de Braziliaanse maritieme autoriteiten het gebruik van rookgasreinigers accepteren als een alternatieve manier om te voldoen aan de IMO 2020-zwavelrichtlijn, schept het geen duidelijkheid of er een beperking of verbod bestaat op het lozen van afvalwater uit de open-loop scrubber. En zo ja, waar er dan wel aan land geloosd mag worden.

Zolang de Braziliaanse autoriteiten geen helderheid hierover geven, beveelt The Standard aan dat schepen die havens in Brazilië aandoen, overschakelen op de closed-loop variant of op een laagzwavelige brandstof.

Niet lozen

De verzekeraar meldt verder dat een niet bij naam genoemde bulkexporteur en havenexploitant in Brazilië het advies geeft om binnen de Braziliaanse territoriale wateren alleen IMO 2020-brandstof te gebruiken en geen waswater te lozen. De territoriale wateren van Brazilië reiken tot 24 nautische mijlen vanaf de kustlijn.

Wereldwijd is sinds 1 januari het nieuwe zwavelbeleid van kracht voor de scheepvaart. Deze wetgeving verplicht scheepseigenaren de maximaal hoeveelheid zwavel in scheepsbrandstoffen terug te brengen naar 0,5%, waar dat voorheen op de meeste plekken 3,5% was.

Omstreden

Waar de meeste rederijen zijn geswitcht naar laagzwavelige brandstoffen, zijn er ook duizenden schepen uitgerust met een zogeheten open-loop scrubber. Die wast als het ware de zwavel uit de uitlaatgassen en dumpt het zwavelhoudende waswater vervolgens in zee.

De technologie is omstreden, omdat er vooralsnog geen eenduidig antwoord is op de vraag hoe schadelijk de waswaterdumpingen zijn voor het milieu. Sommige overheden en havens hebben daarom uit voorzorg het gebruik van de open-loop scrubber aan banden gelegd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement