Het rapport analyseert de hiaten tussen de huidige maritieme opleiding en de feitelijke vereiste vaardigheden op zee. Onderzoekers ondervroegen meer dan 1.600 maritieme professionals – 1.149 zeevarenden en 474 walpersoneel – over de geschiktheid van de huidige maritieme training en opleiding en wat zij beschouwen als de belangrijkste behoeften in het onderwijs.

De grootste hiaten tussen het huidige onderwijs en de daadwerkelijke onderwijsbehoeften liggen op het gebied van maintenance (gerapporteerd door 47% van alle respondenten) en electrical, electronic and control engineering (40%).

STCW-verdrag

Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan 50% van de zeevarenden van mening is dat belangrijke onderwerpen ontbreken in de internationale standaarden voor dit onderwijs, zoals aangegeven door het internationale STCW-verdrag (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Eén derde is van mening dat de huidige opleiding bol staat van verouderde kennis.

Ongeveer 30% van de zeevarenden zegt dat de huidige STCW-competenties voor maritieme engineering en het controleren van de werking van het schip niet geschikt zijn voor taken aan boord. 24% stelt dat ze tekortschoten in navigatie en 20% vindt dat de competenties voor radiocommunicatie niet in overeenstemming zijn met de werkelijke behoeften aan boord.

Herziening

Uit de enquête blijkt ook dat zeevarenden een tekort ervaren op het gebied van creatief denken en probleemoplossing (62%), bekendheid met digitale technologieën, waaronder cyberveiligheid (61%), teamwork en interpersoonlijke relaties (55%) en onderwerpen met betrekking tot maritiem recht, verzekeringen en P&I-dekking (54%).

De bevindingen vallen samen met de oproep van de sociale partners en het ministerie dat het STCW-verdrag een herziening nodig heeft, zodat het aansluit op de veranderende eisen van reders en regelgevers.

Blauwdruk

Het vierjarige SkillSea-project, gelanceerd in januari 2019, onderzoekt manieren om toekomstbestendige zeevarenden te trainen door rekening te houden met nieuwe milieuregelgeving en de snelle ontwikkelingen in technologie, digitalisering en automatisering. Het werkt aan een blauwdruk voor samenwerking en creëert een strategie om maritieme professionals in de EU uit te rusten met de nodige vaardigheden, om zo te voldoen aan de veranderende eisen van de industrie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement