Daardoor kunnen containerrederijen blijven samenwerken in consortia, op voorwaarde dat ze niet meer dan 30% van de markt in handen hebben. Het gezamenlijk vaststellen van prijzen of het verdelen van de markt tussen de leden van de allianties blijft verboden. De vrijstelling, beter bekend als de block exemption, werd in 2009 voor het eerst goedgekeurd en in 2014 met vijf jaar verlengd.

De regeling stelt containerrederijen in staat hun netwerken te coördineren en ruimte aan boord van elkaars schepen te gebruiken. Volgens Vestager leidt de vrijstelling uiteindelijk tot lagere prijzen en betere diensten voor de consument. Het lag in de lijn der verwachting dat ze de verlenging van de vrijstelling zou goedkeuren, hoewel havens, verladersorganisaties en logistieke bedrijven zich er tegen hebben verzet.

Kosten per teu afgenomen

‘De Commissie heeft geconstateerd dat de groepsvrijstelling inzake consortia leidt tot efficiëntieverbeteringen voor vervoerders die de capaciteit van schepen beter kunnen benutten en meer verbindingen kunnen bieden. In die context resulteren efficiëntieverbeteringen in lagere prijzen en een betere kwaliteit van de dienstverlening voor consumenten. Meer bepaald heeft de evaluatie uitgewezen dat zowel de kosten voor vervoerders als de prijzen voor klanten per twintigvoets container (teu) met ongeveer 30% zijn afgenomen en de kwaliteit van de dienstverlening is stabiel gebleven’, zegt Vestager in haar besluit.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement