Wel wijst de groep op de enorme orderportefeuille van 4,6 miljard en de kaspositie van 57 miljoen euro. Volgens het bedrijf zijn er geen projecten geannuleerd als gevolg van de coronacrisis. Boskalis heeft het investeringsprogramma voor dit jaar gehalveerd, keert geen dividend uit en heeft het aandeleninkoopprogramma stopgezet. Daardoor houdt het bedrijf zo’n 320 miljoen euro binnen.

De onderneming zegt dat het wisselen van scheepsbemanningen en projectpersoneel als gevolg van de wereldwijde reisbeperkingen de grootste operationele uitdaging is. Boskalis heeft in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum een testprocedure voor het coronavirus uitgewerkt en volgens het bedrijf wordt die sinds enkele weken succesvol toegepast voor het aflossen van bemanningen op schepen.

Voorzichtig vertrouwen

Het bedrijf geeft voor dit jaar geen resultaatverwachting af, maar zegt wel dat ‘het onontkoombaar lijkt dat de combinatie van de coronacrisis en de lage olieprijs een negatief effect zal hebben op onze business’. Boskalis kende na de kredietcrisis van 2008 ook nog een aantal goede jaren, maar kwam later in de rode cijfers terecht doordat veel opdrachtgevers langlopende projecten opschortten of annuleerden.

Het Papendrechtse bedrijf zegt ‘niet uitgesproken negatief’ te zijn over de rest van het jaar. Dankzij het sterke orderboek, de interne maatregelen tegen de pandemie en de eerste tekenen van versoepeling van de coronamaatregelen in de wereld kijkt Boskalis zelfs ‘met voorzichtig vertrouwen’ vooruit naar de rest van het jaar.

De omzet en het resultaat van de divisie Dredging & Inland Infra namen in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar licht af. De groep heeft grote projecten lopen in Oman (Duqm), Singapore (Pulau Tekong en Tuas Terminal Phase 2), Canada (LNG) en diverse middelgrote projecten in Nederland. Daarvan is Pulau Tekong stilgelegd door de ‘selectieve lockdown’ in Singapore. Daarbij worden overigens geen grote baggerschepen ingezet, waardoor de impact op het resultaat volgens Boskalis ‘zeer beperkt’ is.

De bezetting van de sleephopperzuigers, die de baggerspecie zelf afvoeren, was lager dan vorig jaar. De bezetting van de snijkopzuigers, waarbij de specie per pijpleiding wordt afgevoerd, was volgens Boskalis ‘uitzonderlijk sterk’. De orderportefeuille van de divisie nam gedurende het kwartaal licht af. Wel kreeg het bedrijf een nieuw contract voor onderhoudsbaggerwerk in de haven van Rotterdam.

Uitdagende spotmarkt

Het eerste kwartaal bij Offshore Energy, onder meer zware ladingvaart en offshore wind-projecten, is volgens Boskalis ‘naar omstandigheden goed verlopen’. Bij een hogere omzet in vergelijking met het eerste kwartaal 2019 was het operationele divisieresultaat licht negatief, daar waar het resultaat in 2019 fors negatief was. Het eerste kwartaal is volgens het bedrijf door seizoenseffecten traditioneel zwak.

Het onderdeel Installation & Intervention (I&I), dat onder meer voor de offshore wind-sector werkt, waren er grote pijplijn-gerelateerde en decommissioning-projecten. Het onderdeel Subsea Cables had een relatief druk kwartaal met onder meer de projecten Ostwind 2 en Borssele Beta in uitvoering.

Bij het onderdeel Marine Transport was een deel van de grote schepen goed bezet maar een deel van de vloot blijft afhankelijk van de ‘uitdagende spotmarkt’, zegt Boskalis. Twee jaar geleden besloot het bedrijf al om alle schepen ouder dan 25 jaar te laten slopen, omdat er door de moordende concurrentie zwaar verlies op werd geleden.

Bij Subsea Services en Marine Survey is de winterperiode op de Noordzee gewoonlijk rustig en lag de omzet op een niveau dat vergelijkbaar is met begin vorig jaar. Met ingang van begin dit jaar worden de Marine Survey–activiteiten van Horizon Geosciences volledig geconsolideerd. Horizon had een zeer druk eerste kwartaal en droeg goed bij aan zowel de kwartaalomzet als het resultaat, aldus het bedrijf.

Kotug Smit

De bezetting van de verschillende typen schepen uit de omvangrijke offshore-vloot liet een uiteenlopend beeld zien. De transportschepen en de zogenoemde anchor handling tugs waren goed bezet, maar de kabellegschepen en duikmoederschepen lagen relatief vaak stil. Volgens Boskalis weerspiegelt dit het ‘normale seizoenspatroon’. Het bedrijf meldt dat gedurende het kwartaal een groot aantal kleinere opdrachten is geboekt.

De bergers van het onderdeel Salvage kenden dan weer ‘een redelijk normaal eerste kwartaal’,  dat in het teken stond van twee bergingen in Brazilië, waaronder die van de gestrande ertscarrier ‘Stellar Banner’. De omzet lag op een lager niveau dan het ‘uitzonderlijk drukke eerste kwartaal van 2019’. De bijdrage van de joint ventures in de sleepvaart, waren ‘nagenoeg stabiel’. Dat wil zeggen, zonder de omzet  van de aan het Spaanse Boluda verkochte Europese havensleper Kotug Smit Towage mee te tellen.