Het Noorse scheepvaartbedrijf Wallenius Wilhelmsen vertelde aan het persbureau dat het bedrijf scrubbers voor negen schepen heeft afbesteld. Een aantal van acht scrubbers wil de Noorse onderneming nog wel aanschaffen, maar pas later dit jaar of in 2021, als de coronastorm hopelijk een beetje is gaan liggen.

Ook bedrijven als International Seaways, Scorpio Tankers en Frontline schoven de installatie van scrubbers op hun schepen op de lange baan. Frontline verklaarde dat het uitstellen van de aanschaf van scrubbers voor vier van zijn tankers dit jaar een voordeel van 7,6 miljoen dollar oplevert op de financiële balans.

Euronav

Hugo de Stoop, ceo van tankerrederij Euronav, een bedrijf met 75 tankers, verklapte aan Reuters ‘dolblij’ te zijn dat zijn bedrijf geen 350 miljoen dollar aan scrubbers heeft gespendeerd.

Schepen mogen sinds 1 januari geen brandstof meer gebruiken met een zwavelgehalte dat de 0,5% overstijgt. Dankzij scrubbers die de uitlaatgassen schoon ‘wassen’, kunnen rederijen ‘vieze’ brandstof blijven gebruiken. Het alternatief, waar meer rederijen nu dus voorlopig voor blijven kiezen, is schone brandstof kopen.

Zwavelarme scheepsbrandstof was eerst veel duurder dan traditionele bunkerolie, maar door de sterk gedaalde olieprijzen zijn de prijsverschillen aanmerkelijk kleiner geworden en is het voor scrubberbezitters nu veel lastiger om hun forse investering terug te verdienen.