Milieuclub ICCT: ‘Kappen met die scrubbers’

zwavelcap

De International Council on Clean Transportation (ICCT) wil dat de IMO het gebruik van scrubbers op termijn verbiedt. In een eerste stap zouden zogenoemde open loop scrubbers omgebouwd moeten worden naar closed loop.

Scrubbers zijn installaties die zeeschepen in staat stellen op hoogzwavelige brandstof (meer dan 0,5%) te blijven varen en toch aan het verbod op het gebruik daarvan te voldoen door de uitlaatgassen te ‘wassen’. Dat wereldwijde verbod is begin dit jaar op grond van afspraken binnen de VN-organisatie IMO ingegaan.

Open loop scrubbers gebruiken zeewater om de vaste deeltjes uit de uitlaatgassen te filteren, dat daarna overboord wordt gezet. Closed loop scrubbers gebruiken zoet water dat na filtering aan boord wordt opgeslagen en later aan wal, betaald, moet worden afgegeven. Studies hebben inmiddels aangetoond dat het lozen van vervuild waswater leidt tot verzuring van het zeewater.

Containervaart

Volgens de ICCT zijn er op dit moment ruim vierduizend schepen uitgerust met zo’n scrubber en zijn ze vooral populair in de containervaart. Een op de zes containerschepen, samen goed voor ruim een derde van de teu-capaciteit, heeft er inmiddels een. Volgens de Amerikaanse organisatie, die in 2015 het dieselschandaal in de auto-industrie aan het licht bracht, is nog geen 2% van de scrubbers van het type closed loop. 

De milieuorganisatie betoogt dat een verplichting om om te bouwen van open naar closed loop het voordeel heeft dat eerder gedane investeringen niet verloren hoeven te gaan. Een scrubber, of rookgasreiniger, vergt een miljoeneninvestering, maar heeft het voordeel dat het schip op goedkopere hoogzwavelige brandstof kan blijven varen.

Verboden

De ICCT wil dat het gebruik van scrubbers op termijn helemaal wordt verboden en dat zeeschepen alleen nog maar varen op laagzwavelige brandstof. De milieuorganisatie gaat er vanuit dat het wel een paar jaar duurt om deze ‘loophole’ in de internationale maritieme verdragen te dichten.

Milieuclub ICCT: ‘Kappen met die scrubbers’ | NT

Milieuclub ICCT: ‘Kappen met die scrubbers’

zwavelcap

De International Council on Clean Transportation (ICCT) wil dat de IMO het gebruik van scrubbers op termijn verbiedt. In een eerste stap zouden zogenoemde open loop scrubbers omgebouwd moeten worden naar closed loop.

Scrubbers zijn installaties die zeeschepen in staat stellen op hoogzwavelige brandstof (meer dan 0,5%) te blijven varen en toch aan het verbod op het gebruik daarvan te voldoen door de uitlaatgassen te ‘wassen’. Dat wereldwijde verbod is begin dit jaar op grond van afspraken binnen de VN-organisatie IMO ingegaan.

Open loop scrubbers gebruiken zeewater om de vaste deeltjes uit de uitlaatgassen te filteren, dat daarna overboord wordt gezet. Closed loop scrubbers gebruiken zoet water dat na filtering aan boord wordt opgeslagen en later aan wal, betaald, moet worden afgegeven. Studies hebben inmiddels aangetoond dat het lozen van vervuild waswater leidt tot verzuring van het zeewater.

Containervaart

Volgens de ICCT zijn er op dit moment ruim vierduizend schepen uitgerust met zo’n scrubber en zijn ze vooral populair in de containervaart. Een op de zes containerschepen, samen goed voor ruim een derde van de teu-capaciteit, heeft er inmiddels een. Volgens de Amerikaanse organisatie, die in 2015 het dieselschandaal in de auto-industrie aan het licht bracht, is nog geen 2% van de scrubbers van het type closed loop. 

De milieuorganisatie betoogt dat een verplichting om om te bouwen van open naar closed loop het voordeel heeft dat eerder gedane investeringen niet verloren hoeven te gaan. Een scrubber, of rookgasreiniger, vergt een miljoeneninvestering, maar heeft het voordeel dat het schip op goedkopere hoogzwavelige brandstof kan blijven varen.

Verboden

De ICCT wil dat het gebruik van scrubbers op termijn helemaal wordt verboden en dat zeeschepen alleen nog maar varen op laagzwavelige brandstof. De milieuorganisatie gaat er vanuit dat het wel een paar jaar duurt om deze ‘loophole’ in de internationale maritieme verdragen te dichten.