Het MSC-schip verloor in de nacht van 1 op 2 januari 2019 in een zware storm meer dan driehonderd containers. Die zorgden voor zware vervuiling op de stranden in het Waddengebied. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zei donderdag na onderzoek dat zulke grote schepen bij noordwesterstorm beter niet zo dicht langs de Waddeneilanden kunnen varen.

Veilig sjorren

Van Nieuwenhuizen spreekt van een ‘waardevol’ rapport dat kan helpen dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. ‘Ik onderschrijf de conclusies en de geschetste uitdagingen waar de schaalvergroting van de containervaart ons voor stelt, zoals het veilig sjorren van containers.’

De Tweede Kamer dringt al langer aan op sluiting van de zuidelijke vaarroute bij zwaar weer. Maar dat kan volgens Van Nieuwenhuizen niet zomaar, omdat het een internationale scheepvaartroute betreft. Om de doorvaart te kunnen beperken moet een verzoek worden ingediend bij de internationale maritieme organisatie (IMO), samen met Duitsland en Denemarken. Die procedure wordt in gang gezet, maar kan jaren duren.

Gevaarlijke situaties

Van Nieuwenhuizen gaat op verzoek van de Kamer wel kijken of bestaande wetgeving zo kan worden veranderd dat ingrijpen bij gevaarlijke situaties toch eerder mogelijk wordt. Daarbij moet de ruimte die internationale verdragen bieden maximaal worden benut, vindt een ruime Kamermeerderheid. Na de zomerstop van de Tweede Kamer komt de minister daar op terug.

Het advies van de OVV om bemanningen beter te informeren over de risico’s van zowel de noordelijke als de zuidelijke Waddenroute, neemt Van Nieuwenhuizen over. Ook laat zij aanvullend onderzoek doen naar die risico’s. Op verzoek van de minister geeft de Kustwacht al sinds eind vorig jaar bij storm een dringend advies aan bemanningen om de zuidelijke route te mijden.

Verder onderzoek

De organisaties voor toegepast onderzoek Marin en Deltares adviseren het ministerie om verder onderzoek te doen naar de vraag hoe dit soort incidenten in de toekomst voorkomen kan worden. Dit onderzoek moet zich richten op drie types containerschepen. Behalve grote containerschepen van bijna 400 meter zoals de ‘MSC Zoe’, moeten ook een kortere en smallere panamax’en van bijna 300 meter en kleinere feederschepen van ruim 160 meter worden onderzocht.

De organisaties deden op verzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) testen en simulaties met verschillende scheepsmodellen, waarbij de omstandigheden van de nacht van het incident werden nagebootst. De OVV adviseerde donderdag dat bij een noordwesterstorm containerschepen beter niet vlak langs de Waddeneilanden moeten varen. Die route is te riskant voor grote schepen.

Reactie MSC

In een reactie laat MSC weten ‘kennis te hebben genomen’ van het rapport van de OVV. ‘We hebben volledige medewerking verleend aan de onderzoeken voor dit rapport en zullen de conclusies uitgebreid bestuderen.’ De rederij voegt eraan toe dat het eerder al besloten heeft om vanwege het incident geen gebruik meer te maken van de Zuidelijke route.

Lees ook: Onderzoeksraad: ‘Wadden beter beschermen tegen containerreuzen’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement