Die was de afgelopen maanden al regelmatig de aanloophaven van zusterschepen van het Koreaanse HMM, voorheen Hyundai Merchant Marine. De rederij laat twaalf van deze recordschepen bouwen, waarvan de ‘HMM Rotterdam’ de zesde is. Ze nemen het stokje over van MSC, dat met de Gülsün-klasse van 23.756 teu tot voor kort de grootste schepen had.

Feestje

Vanwege de naam organiseerden HMM (Netherlands) en Havenbedrijf Rotterdam een bescheiden feestje om de aanloop van de ‘HMM Rotterdam’ niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Daarbij ontving kapitein Lee uit handen van plaatsvervangend havenmeester Rob Gutteling het traditionele Rotterdamse havenschildje.

HMM Rotterdam Plaque Ceremonie

Die had zich geen tevredener gast kunnen wensen. Lee putte zich met Aziatische beleefdheid uit in loftuitingen over de efficiëntie van de Rotterdamse haven, de medewerking van de autoriteiten en de prestaties van stuwadoor RWG. Zoals hij zich ook uiterst content toonde over het schip zelf, dat ondanks de indrukwekkende afmetingen volgens hem minstens zo soepel manoeuvreert als veel kleinere schepen en ook nog eens beduidend efficiënter met brandstof omspringt.

Containerreus

De containerreus is op een paar millimeter na 400 meter lang, 61 meter breed en is van de onderkant van de kiel tot aan het topje van de mast 83 meter hoog. Die breedte is genoeg voor 24 containers naast elkaar, evenveel als vergelijkbare schepen van andere rederijen. Het draagvermogen bedraagt 119.000 ton, ofwel een kleine tien ton per veertigvoeter. Dat impliceert dat een deel van de capaciteit gereserveerd wordt voor het vervoer van lege containers, aangezien beladen containers gemiddeld beduidend zwaarder zijn.

Grote vraag is of met de huidige generatie van bijna 24.000 teu de grens van de schaalvergroting in de containervaart eindelijk bereikt is. Onder invloed van de coronacrisis is de animo van de containerlijnen om in nieuwe mastodonten te investeren drastisch afgenomen en het lijkt er niet op dat er de komende jaren nog nieuwe recordschepen zullen worden gebouwd. Bovendien hebben rederijen, met dank aan diezelfde coronacrisis, ontdekt dat capaciteitsbeperking een probaat middel is tegen het chronische probleem van tarieferosie in de lijnvaart.

26.000 teu

Begin dit jaar kwam een dochter van de China State Shipbuilding Corporation met een ontwerp voor een schip van 26.000 teu. Tot dusver hebben zich daar echter geen gegadigden voor gemeld. Dat ontwerp behelst een schip van 430 meter met een containerbreedte van 25 rijen. Met beide cijfers wordt een grens doorbrokken. Alle megaschepen zijn tot nu op een fractie na 400 meter lang en vervoeren containers 24 breed.

Rotterdam, en andere grote havens, kunnen die afmetingen zonder problemen aan, maar voor steeds meer wat kleinere havens wordt dat een probleem. Dat betekent dat reders zich met dergelijke schepen in hun keuzemogelijkheden zouden beperken, iets wat ze niet graag willen. Als met al lijkt duidelijk dat het geruime tijd gaat duren tot het HMM-record weer gebroken wordt. Als het al gebroken wordt.