Verlies Stena bijna vertienvoudigd

Ferry

Stena Group heeft in de eerste helft van het jaar een verlies geleden van, omgerekend, ruim 360 miljoen euro. Dat is bijna tien keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar.

De Zweedse ferryvervoerder moest in het tweede kwartaal onder druk van de coronacrisis vrijwel alle passagiersdiensten staken. Inmiddels zijn de diensten hervat, zij het dat op sommige routes nog minder frequent wordt gevaren dan voor de coronacrisis.

Vrachtvervoer

In de eerste zes maanden halveerde het aantal vervoerde passagiers en auto’s. Het vrachtvervoer bleef met een teruggang van 11% nog redelijk op peil. Stena heeft ruim veertig miljoen euro uitgegeven aan afvloeiingsregelingen voor personeel een andere reorganisatiekosten. De groep heeft in Scandinavië 950 werknemers met verlof gestuurd en in Groot-Brittannië 600. De dienst tussen Frederikshavn in Denemarken en Oslo in Noorwegen is definitief stopgezet.

Topman Dan Sten Olsson zei enkele maanden geleden al dat veel met verlof gestuurde werknemers niet meer zouden kunnen terugkeren, ook niet als het passagiersvervoer zich zou herstellen. ‘Velen kunnen niet herplaatst worden als de tijden beter worden. Het vervoer van minder passagiers met een lagere afvaartfrequentie is onze nieuwe realiteit’ , aldus Olsson toen.

Malaise

De malaise in de ferryvaart werd deels gecompenseerd door de tankerdivisie, die profiteerde van de sterk toegenomen vraag naar transport en drijvende opslag van olie, een trend die de markt vooral in april en mei domineerde. Het resultaat sprong van 74 miljoen euro naar 174 miljoen.

De offshoredivisie daarentegen schoot door de val van de olieprijs in de rode cijfers: van een positief resultaat van 17 miljoen euro vorig jaar naar 58 miljoen negatief in de eerste helft van dit jaar.

Verlies Stena bijna vertienvoudigd | NT

Verlies Stena bijna vertienvoudigd

Ferry

Stena Group heeft in de eerste helft van het jaar een verlies geleden van, omgerekend, ruim 360 miljoen euro. Dat is bijna tien keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar.

De Zweedse ferryvervoerder moest in het tweede kwartaal onder druk van de coronacrisis vrijwel alle passagiersdiensten staken. Inmiddels zijn de diensten hervat, zij het dat op sommige routes nog minder frequent wordt gevaren dan voor de coronacrisis.

Vrachtvervoer

In de eerste zes maanden halveerde het aantal vervoerde passagiers en auto’s. Het vrachtvervoer bleef met een teruggang van 11% nog redelijk op peil. Stena heeft ruim veertig miljoen euro uitgegeven aan afvloeiingsregelingen voor personeel een andere reorganisatiekosten. De groep heeft in Scandinavië 950 werknemers met verlof gestuurd en in Groot-Brittannië 600. De dienst tussen Frederikshavn in Denemarken en Oslo in Noorwegen is definitief stopgezet.

Topman Dan Sten Olsson zei enkele maanden geleden al dat veel met verlof gestuurde werknemers niet meer zouden kunnen terugkeren, ook niet als het passagiersvervoer zich zou herstellen. ‘Velen kunnen niet herplaatst worden als de tijden beter worden. Het vervoer van minder passagiers met een lagere afvaartfrequentie is onze nieuwe realiteit’ , aldus Olsson toen.

Malaise

De malaise in de ferryvaart werd deels gecompenseerd door de tankerdivisie, die profiteerde van de sterk toegenomen vraag naar transport en drijvende opslag van olie, een trend die de markt vooral in april en mei domineerde. Het resultaat sprong van 74 miljoen euro naar 174 miljoen.

De offshoredivisie daarentegen schoot door de val van de olieprijs in de rode cijfers: van een positief resultaat van 17 miljoen euro vorig jaar naar 58 miljoen negatief in de eerste helft van dit jaar.