De milieucommissie van het Europees Parlement stemde in juli in met het voorstel om het emissierechtenstelsel ook voor de scheepvaart te laten gelden en kreeg daarop ook al veel kritiek van Europese rederijenorganisaties, waaronder de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Die vrezen dat Europese reders door de EU-eisen enorm in het nadeel komen ten opzichte van scheepvaartbedrijven uit andere werelddelen.

Maar volgens de WSC is het Europese plan dus nadelig voor de hele maritieme sector. De organisatie stelt: ‘Het EU ETS (Emissions Trading System, red.) wordt omschreven als een ‘regionaal’ systeem, maar als je de internationale scheepvaart onderbrengt in dat systeem, reguleer je operaties van schepen op verscheidene wereldzeeën en oceanen, ook zeeën en wateren die aan niet-EU-landen liggen.’

Handelsspanningen

WSC-president John Butler waarschuwt dat de Europese plannen tot ‘handelsspanningen’ kunnen leiden, omdat in de praktijk niet alleen Europese export- en importladingen door de Europese emissieregels geraakt zullen worden.

Als de EU zo graag het voortouw wil nemen bij het schoon maken van de scheepvaart, dan zal het die ambities moeten kanaliseren binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), stelt Butler. ‘Dat is de enige plek waar een wereldwijde oplossing gerealiseerd kan worden.’

De Europese politiek besloot tot een eigen Europese aanpak omdat ze vindt dat de IMO op milieugebied veel te traag handelt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement