De wereldwijde bevoorradingsketens, inclusief die voor essentiële producten als voedsel en hygiëneproducten, zijn in dit coronajaar ‘enorm verstoord’ geraakt, schrijven de verladers, stuk voor stuk leden van het overlegorgaan The Consumer Goods Forum.

Dat tal van overheden extra eisen hebben gesteld op het gebied van het aanleggen van schepen, scheepsinspecties en hygiënecertificaten, heeft aan die verstoring ook bijgedragen, maar het grootste probleem is volgens de verladers zonder meer de situatie van de scheepsbemanningen. Naar schatting driehonderdduizend zeevarenden op vrachtschepen kunnen vanwege de wereldwijde coronamaatregelen almaar niet van boord, aldus de verladers in hun brief, waardoor nieuwe bemanningen bovendien niet áán boord kunnen.

‘Dwangarbeid’

Het probleem van de maandenlang wachtende bemanningsleden verstoort niet alleen de logistiek en het vermogen van producenten om hun fabrieken goed draaiende te houden, maar creëert ook ‘een moderne vorm van dwangarbeid’, schrijven de grote bedrijven in hun brief.

De verladers pleiten onder meer voor een betere samenwerking tussen havens, zowel op nationaal als internationaal niveau, om het probleem aan te pakken. Ook dringen ze erop aan de bemanningsleden te behandelen als ‘sleutelwerkers’ en voor hen ‘een robuust test- en tracesysteem’ te ontwikkelen. Overheden zouden erop moeten toezien dat geen enkel bemanningslid langer dan elf maanden aan boord zit, stellen de bedrijven.

Oproep

De Internationale Maritieme Organisatie heeft in reactie op de brief een nieuwe oproep gedaan aan nationale regeringen om vaart te zetten achter het oplossen van het bemanningenprobleem. De IMO spreekt daarbij niet van drie-, maar van achthonderdduizend zeevarenden die momenteel niet van of aan boord kunnen gaan.

De brief van de internationale verladers, waaronder ook de Nederlanders Dolf van den Brink (Heineken) en Frans Muller (Ahold Delhaize) en de Belg Dirk Van de Put (Mondelez) hun handtekening hebben gezet, is zeker niet de eerste poging om beweging te krijgen in het dossier. Vakbonden, redersverenigingen en ook paus Franciscus vroegen al vaker aandacht voor het lot van de zeelui.