Dat heeft Martin Stopford gezegd, een hoog aangeschreven econoom en scheepvaartexpert uit Groot-Brittannië.

De scheepvaartsector heeft nog even de tijd om het reusachtige bedrag op te hoesten: Stopford had het over de CO2-doelen van de IMO voor 2050. Toch is een periode van dertig jaar in de scheepvaart geen heel lange periode. De helft van alle uitstoot door zeeschepen in 2050 zal volgens Stopford afkomstig zijn van vaartuigen die al voor 2020 gebouwd zijn.

Ruwe Schatting

De econoom zei er wel bij, dat het genoemde biljoenenbedrag een zeer ruwe schatting is. De Bank of England sloeg vijf jaar geleden eens een slag naar de vergroeningsrekening en schatte toen dat er over een periode van twee decennia 5 tot 7 biljoen dollar nodig zou zijn om álle energie in de wereld te vergroenen.

Van het door Stopford genoemde bedrag zou volgens de econoom ruim 2 biljoen dollar nodig zijn om de scheepsvloot schoner te maken en ruim 1 biljoen om met die vloot de groei van de wereldhandel te kunnen behappen.

Heineken

Bierbrouwer Heineken wil trouwens niet wachten tot 2050 en heeft de ambitie ontvouwd om de bierketen voor 2040 compleet klimaatneutraal te maken. Ook alle logistieke dienstverleners van de brouwer mogen tegen die tijd geen nanogrammetje CO2 meer uitstoten.