De zaak begon met invallen bij het bedrijf in 2013 en 2014. De concurrentieautoriteiten vermoedden overtreding van allerlei concurrentiewetgeving, waaronder illegale prijsafspraken. Tijdens een hoorzitting in de herfst van 2019 veegde een rechtbank in Reykjavik tegenwerpingen van Eimskip al van tafel.

Eimskip stelt nu dat het de afgelopen jaren schoon schip heeft gemaakt en ‘fundamentele veranderingen’ heeft aangebracht in de aansturing van het bedrijf, met volop personele wijzigingen in directie en raad van bestuur én nieuwe hoofdeigenaren. De mensen die nu aan het roer staan bij Eimskip, zeggen concurrentie in de sector een warm hart toe te dragen.

De Icelandic Competition Authority heeft met de regeling toegezegd Eimskip niet verder aan onderzoeken of vervolging te onderwerpen. Naar Samskip loopt nog wel onderzoek.