Heel wat Belgische bedrijven pionieren en investeren op dit vlak. Tot nu toe ontbrak echter een duidelijk wettelijk kader om autonome of onbemande vaartuigen op de Noordzee te laten varen. De Belgische reders reageerden al positief en kondigden aan dat ze een ‘denktank voor onbemande vaart’ zullen oprichten.

Navigatiebrug

Belgisch is na Frankrijk en Noorwegen het derde land met zo’n specifieke wetgeving. Onder de bestaande regelgeving geldt nu nog dat op de navigatiebrug van elk schip wettelijk altijd iemand moet aanwezig zijn. Hierop wordt nu in een uitzondering voorzien voor onbemande schepen. Het toepassingsgebied van de nieuwe wet is heel ruim omschreven. Zo zal het ook gelden voor duikboten.

Er wordt een procedure ingevoerd waarbij de federale minister bevoegd voor de Noordzee een vergunning kan afleveren voor een bepaalde periode door de minister. Deze vergunning stelt de veiligheidsvoorwaarden vast waaraan het onbemande schip moet voldoen. Tot nu toe moesten er afzonderlijke vergunningen afgeleverd worden per test met een onbemand vaartuig. In het Belgisch scheepsregister wordt voorzien in een nieuw speciaal register voor onbemande vaartuigen. Dit betekent concreet dat onbemande vaartuigen onder Belgische vlag kunnen varen. De inschrijving in dit register is gratis. Ook onbemande schepen die in het buitenland geregistreerd zijn, komen in aanmerking voor een Belgische vergunning.

Wachten op internationaal kader

De nieuwe wetgeving spreekt van een controle in twee fases. De eerste controle vindt plaats tijdens de technische analyse bij het aanvragen van een vergunning. Daarna zijn er de inspecties uitgevoerd door de Scheepvaartcontrole. Deze is bevoegd om alle schepen die zich in de Belgische maritieme zones bevinden, te inspecteren. Vermits het nog wachten is op een internationaal juridisch kader werd nog geen bijzonder regime voor aansprakelijkheid vastgelegd. Dit betekent dat de algemene maritieme wetgeving omtrent aansprakelijkheid onverminderd van toepassing is op onbemande vaartuigen.

In het kader van de ontwikkeling van een internationaal regelgevend kader voert België momenteel een studie uit naar de vaardigheden waarover een’ remote control operator’ moet beschikken. Verder onderzoeken dotOcean, de Koninklijke Militaire School, het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie en de hoe meerdere autonome vaartuigen kunnen samenwerken om patrouilles op zee uit te voeren en geautomatiseerde kustbewaking mogelijk te maken. In dit project zullen autonome vaartuigen op zee en detectiesystemen aan wal in een netwerk samenwerken om ongeautoriseerde schepen te detecteren en te inspecteren.