De samenstelling van de benzine die naar Afrika gaat, verschilt met de Europese standaard. Daardoor is deze benzine veel schadelijker voor mens en milieu. De benzine leidt er ook toe dat onderdelen in auto’s zoals roetfilters en katalysatoren eerder stuk gaan, waardoor er nog meer schadelijke stoffen vrijkomen.

De werkwijze van de exporterende bedrijven, die overigens niet bij naam worden genoemd, is volgens de ILT in strijd met de zorgplicht voor stoffen en mengsels uit de Wet milieubeheer. De toezichthouder gaat de in Nederland opererende bedrijven op de kwestie aanspreken, om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de brandstoffen die naar Afrika gaan ook voldoen aan de Europese standaard om milieu- en gezondheidsschade te voorkomen.

Zorgwekkend

Inspecteur-generaal Jan van den Bos van de ILT noemt de bevindingen zorgwekkend. Hij vraagt zich af of marktpartijen uit eigen beweging schonere brandstoffen gaan leveren. ‘Vanuit het oogpunt van de producentenverantwoordelijkheid zijn we in gesprek met de producenten’, zegt hij.

Uit eerder onderzoek bleek al dat brandstofexporteurs met de uitvoer naar Afrika de randen van de wet opzoeken. Het onderzoek van nu toont ook de daadwerkelijke gevolgen.

Sowieso rijden er in Afrika relatief veel auto’s en busjes die eerder door Europa werden afgedankt, concludeerde de ILT eerder al. De voertuigen die naar Afrika worden verscheept stoten doorgaans meer uit en hebben meestal een ongeldige APK. Vaak zijn er ook problemen met de katalysator of het roetfilter.

Meer dan 80 procent van de voertuigen die worden geëxporteerd, zijn sinds het begin van dit jaar niet meer welkom in vijftien West-Afrikaanse landen. Ook stellen deze landen andere eisen aan de kwaliteit van de brandstoffen, wat een positief effect heeft op de luchtkwaliteit.