Scheepvaart komt met plan voor eigen CO2-heffing

klimaatfonds

Brancheorganisatie voor de scheepvaart International Chamber of Shipping wil een heffing op de uitstoot van broeikasgassen in de sector. De organisatie, die 80 procent van de wereldwijde koopvaardijvloot vertegenwoordigt, wil een klimaatfonds oprichten. Dat zou moeten worden gebruikt om de kloof tussen de prijzen van fossiele en schonere brandstoffen te dichten.

Daarnaast moet het geld worden gebruikt om havens aan te passen, zodat schepen overal ook brandstoffen als waterstof en ammoniak kunnen tanken. De International Chamber of Shipping heeft het plan ingediend bij de International Maritime Organization, de regelgevende instantie voor de scheepvaart van de Verenigde Naties.

De overgrote meerderheid van de scheepvaartindustrie wordt aangedreven door een brandstof die wordt gemaakt van olie. De voorgestelde heffing zou worden gekoppeld aan de CO2-uitstoot en gebaseerd op verplichte bijdragen van schepen van meer dan 5.000 brutoton.

Scheepvaart komt met plan voor eigen CO2-heffing | NT

Scheepvaart komt met plan voor eigen CO2-heffing

klimaatfonds

Brancheorganisatie voor de scheepvaart International Chamber of Shipping wil een heffing op de uitstoot van broeikasgassen in de sector. De organisatie, die 80 procent van de wereldwijde koopvaardijvloot vertegenwoordigt, wil een klimaatfonds oprichten. Dat zou moeten worden gebruikt om de kloof tussen de prijzen van fossiele en schonere brandstoffen te dichten.

Daarnaast moet het geld worden gebruikt om havens aan te passen, zodat schepen overal ook brandstoffen als waterstof en ammoniak kunnen tanken. De International Chamber of Shipping heeft het plan ingediend bij de International Maritime Organization, de regelgevende instantie voor de scheepvaart van de Verenigde Naties.

De overgrote meerderheid van de scheepvaartindustrie wordt aangedreven door een brandstof die wordt gemaakt van olie. De voorgestelde heffing zou worden gekoppeld aan de CO2-uitstoot en gebaseerd op verplichte bijdragen van schepen van meer dan 5.000 brutoton.