Ook het operationele bedrijfsresultaat lag hoger dan vorig jaar, maar minder spectaculair; hier ging het ‘slechts’ om een flinke verdubbeling. Van grondstoffentrader Gunvor ontving Exmar 56,8 miljoen dollar als vergoeding voor de vervroegde stopzetting van het huurcontract van Exmars lng-hervergassingsplatform FSRU S188. De stopzetting van het contract met het Argentijnse YPF voor de huur van de drijvende lng-fabriek Tango was goed voor 48,7 miljoen dollar. Wat betreft mogelijke nieuwe contracten voor beide units blijft Exmar als vanouds erg optimistisch, maar vooralsnog niet concreet.

Vrachtprijzen omhoog

De Antwerpse gastankerrederij profiteerde ook van de algemene heropleving van de economie. De grote vraag naar lpg en ammoniak duwde de vrachtprijzen van de middelgrote tankers omhoog. De vlootbevrachtingsdekking in dit segment bedraagt voor 2021 al meer dan 90% en voor 2022 al meer dan 50%.

De tarieven van de supertankers daarentegen waren eerder wisselvallig en die van de kleine gastankers met druktanks, die in 2020 sterk leden door de beperkte vraag vanuit de raffinaderijen, klommen zachtjes weer op. Exmar behoudt in 2021 een volledige bevrachtingsdekking voor haar pressurized schepen van 5.000 kubieke meter tonnage. Voor schepen van 3.500 kubieke meter ligt de bevrachtingsdekking voor de rest van 2021 boven de 90%.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding